Vidmantas Černelis

EY Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos vyresnysis darbo grupės vadovas

Vidmantas yra sukaupęs ilgametę patirtį audituojant įmonių bei įmonių grupių finansines ataskaitas, rengiamas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės (TFAS) bei verslo apskaitos standartus (VAS).

Įgijęs finansų ir bankininkystės magistro laipsnį, Vidmantas audito praktikos iš pradžių sėmėsi vietinėse audito įmonėse, kol 2011 m. prisijungė prie EY komandos ir per beveik 10 metų pakeitė 6 skirtingas pozicijas.

EY Vedlyje Vidmantas rengia turinį, pristato TFAS apskaitos temas video apžvalgose bei el. seminaruose.

Vidmantas Černelis