Turto vertės sumažėjimas

Situacijos

Diskonto normos nustatymas turto nuvertėjimo testavimui

2020-11-09 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip nustatyti diskonto normą, kuri turėtų būti taikoma testuojant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą?

Nebaigtų vykdyti sutarčių apskaita ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, sustabdžius projektą

2020-05-10 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokių veiksmų turi imtis Bendrovė, nusprendusi sustabdyti statybų projektą?

Turto vertės sumažėjimo požymiai pagal 36 TAS

2020-02-13 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius požymius turi įvertinti Bendrovė, kad įsitikinti, jog turto vertė nesumažėjo?

Pastato vertės sumažėjimo apskaita pagal 23 VAS

2020-02-06 Apskaita
L. Šileikienė

Jei pastatas apskaitomas perkainotos vertės būdu ir yra likusi nepanaudota perkainojimo rezervo dalis, nuostolio dėl vertės sumažėjimo suma turi būti mažinamas perkainojimo rezervas