Turto vertės padidėjimo pajamų bei nuostolių pripažinimas reorganizavimo, likvidavimo, perleidimo atvejais (PMĮ 41 str., 42 str., 43 str., 45 str.)

Situacijos

Likviduojamos bendrovės likusių lėšų išmokėjimo deklaravimas

2019-09-24 Mokesčiai
K. Lisauskas

Likviduojamos bendrovės bei jo akcininko deklaravimo prievolės, kai po likvidavimo likusios lėšos yra išmokamos akcininkui.

Prestižo traktavimas veiklos pardavimo, perleidimo ar atskyrimo atvejais

2019-09-10 Mokesčiai
K. Lisauskas

Po reorganizacijos Bendrovėje susidarė prestižas. Planuodama tolimesnius sandorius, Bendrovė turi įvertinti dėl turimo prestižo galinčias kilti mokestines prievoles.

Reorganizavimo metu perimto turto ir įsipareigojimų apskaitymas mokesčių tikslais

2018-12-19 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Motininė bendrovė, valdanti dvi dukterines bendroves, ketina vieną iš jų prijungti prie kitos. Atliekant reorganizavimą mokesčių tikslais neutraliu būdu, svarbu nustatyti, kokiomis vertėmis perimtas turtas ir įsipareigojimai turi būti apskaityti…

Akcininkų apmokestinimas likviduojant (uždarąją) akcinę bendrovę

2018-12-18 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Likvidavimo metu bendrovės turtas yra paskirstomas tos bendrovės akcininkams. Laikoma, kad akcininkai perleidžia likviduojamos bendrovės akcijas šio turto paskirstymo metu ir yra apmokestinami.

El. seminarai ir video apžvalgos