Turto įsigijimo kaina (PMĮ 14 str.)

Situacijos

Įstatinio kapitalo mažinimas, kai jis buvo padidintas iš bendrovės lėšų

2019-01-18 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Kaip apmokestinamos dėl įstatinio kapitalo sumažinimo išmokėtos lėšos ir kaip traktuojamas dėl akcijų anuliavimo patirtas nuostolis?

Reorganizavimo metu perimto turto ir įsipareigojimų apskaitymas mokesčių tikslais

2018-12-19 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Motininė bendrovė, valdanti dvi dukterines bendroves, ketina vieną iš jų prijungti prie kitos. Atliekant reorganizavimą mokesčių tikslais neutraliu būdu, svarbu nustatyti, kokiomis vertėmis perimtas turtas ir įsipareigojimai turi būti apskaityti…

Turto pripažinimas ilgalaikiu turtu

2018-12-19 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Pripažįstant turtą ilgalaikiu (trumpalaikiu) turi būti atsižvelgiama tiek į jo vertę, tiek į naudojimo terminą.

Pakartotinai įsigyto krovininio automobilio nusidėvėjimas

2018-08-07 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Kokia turėtų būti pakartotinai įgyto krovininio automobilio įsigijimo vertė, nuo kurios bendrovė turėtų skaičiuoti nusidėvėjimą, jei pakartotinio įsigijimo kaina yra didesnė už iki pirmojo perleidimo nenudėvėtą turto kainą ?

El. seminarai ir video apžvalgos