Trumpalaikis turtas

Situacijos

Trumpalaikio turto perdavimas paramai

2020-09-23 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kokios mokestinės prievolės kyla perdavus paramai ankstesniais mokestiniais laikotarpiais sąnaudoms priskirtą trumpalaikį turtą?

Nebaigtų vykdyti sutarčių apskaita ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, sustabdžius projektą

2020-05-10 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokių veiksmų turi imtis Bendrovė, nusprendusi sustabdyti statybų projektą?

Turto pripažinimas ilgalaikiu turtu

2018-12-19 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Pripažįstant turtą ilgalaikiu (trumpalaikiu) turi būti atsižvelgiama tiek į jo vertę, tiek į naudojimo terminą.

Turto pripažinimas ilgalaikiu turtu

2018-06-05 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Ar turtas, kuris naudojamas ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienerius metus, tačiau jo įsigijimo kaina neviršija nustatytos tai turto grupei minimalios įsigijimo kainos, laikomas ilgalaikiu turtu?

El. seminarai ir video apžvalgos