Trumpalaikis turtas

Situacijos

Vagystės traktavimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-09-13 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kaip įforminti Bendrovės turto vagystę apskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Atsargų priskyrimas paslaugų savikainai

2021-03-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip ir kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas nuvertėjus atsargoms

2021-02-22 Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsargų vertės sumažėjimo?

Dėl pirkimo PVM atskaitos tikslinimo, praradus ir/ar sunaikinus produkciją

2020-10-21 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais dėl prarastos produkcijos PVM mokėtojai gali netikslinti pirkimo PVM atskaitos bei kokius produkcijos praradimo faktą įrodančius dokumentus reikėtų turėti?

El. seminarai ir video apžvalgos

globe-communication
0:03:06

Kaip apmokestinami virtualieji žetonai?

2018-10-16 Mokesčiai, Apskaita
moteris ir diagrama
0:04:29