Transportas ir saugojimas

Situacijos

Siuntimo paslaugų, suteiktų ES neapmokestinamiesiems asmenims, deklaravimas OSS sistemoje, kai prekės gabenamos iš Lietuvos

2021-06-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Bendrovės galės siuntimo paslaugas, suteiktas ES neapmokestinamiesiems asmenims, deklaruoti specialioje OSS sistemoje, kai prekių gabenimas prasidės Lietuvoje?

Dėl prievolės registruotis PVM tikslais kitose ES valstybėse narėse, kai ES pirkėjams teikiamos krovinių vežimo paslaugos

2021-02-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos bendrovėms, teikiančioms krovinių gabenimo paslaugas ES pirkėjams, kyla prievolė registruotis PVM tikslais tose ES valstybėse narėse?

Sąlygos, kurioms esant elektroninio važtaraščio duomenų i.VAZ posistemyje teikti neprivaloma

2020-11-09 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais, gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikoje, elektroninio važtaraščio duomenų teikti VMI per i.VAZ posistemį neprivaloma?

Važtaraščio taisymas i.VAZ posistemyje, kai buvo nurodytas neteisingas prekių kiekis

2020-01-14 Mokesčiai
M. Banys

Kaip pataisyti i.VAZ posistemyje esančią informaciją, kai pateiktame važtaraštyje nurodytas neteisingas prekių kiekis?