Teisinių situacijų duomenų bazė

EY Vedlio planą įsigiję naudotojai gali užduoti klausimus EY ekspertams ir neribotai naudotis Teisinių situacijų duomenų baze.

Kaip tai veikia?

  • Turėdami prieigą prie Teisinių situacijų duomenų bazės, galite neribotai ja naudotis - skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus.
  • Neradę atsakymo, galite užduoti savo klausimą;
  • Klausimus perduodame EY ekspertams, kurie parengia atsakymus pagal jūsų pateiktą informaciją;
  • Atsakymus talpiname į Situacijų duomenų bazę. Visas situacijas grupuojame į tris sritis - mokesčius, apskaitą ir teisę.

EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio taisyklėse. 

Klausimus užduoti gali tik registruoti EY Vedlio naudotojai. Prisijunkite arba registruokitės ir išbandykite EY Vedlį nemokamai.
teise_mazas

Apmokėjimas dirbant skirtingos trukmės pamainomis

prieš 1 d. Teisė
R. Žukaitė

Kaip kasmetinės atostogos turi būti apmokamos, kai darbuotojas dirba skirtingos trukmės pamainomis pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Atlygio dydžio nustatymas MB vadovui pagal civilinę paslaugų sutartį

2021-09-08 Teisė
E. Nedzinskaitė

Ar gali būti civilinėje (paslaugų) sutartyje su mažosios bendrijos vadovu (nariu) numatyti priedai prie sutarto atlygio pastoviosios dalies, kurie būtų skiriami atskiru MB nario sprendimu?

Viršvalandžių apmokėjimas dirbant pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą

2021-09-06 Teisė
V. Skirmantė

Kaip turi būti apmokami "vidiniai" viršvalandžiai dirbant pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Neatvykimai į darbą esant suminei darbo laiko apskaitai

2021-08-23 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Ar neatvykimų dienos dėl neapmokamų atostogų, pravaikštų turi eliminuotis iš apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos?

Kompensacijos už nepanaudotas atostogas skaičiavimas

2021-08-16 Teisė
R. Žukaitė

Ar skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas kompensuojamų dienų skaičius turi būti apvalinamas iki sveikojo skaičiaus?

Savaitės darbo dienų skaičiaus mažinimas

2021-08-11 Teisė
R. Žukaitė

Ar turi Bendrovė pradėti taikyti suminę darbo laiko apskaitą, jei nusprendžia vietoj 5 d.d per savaitę taikyti 4 d.d.?

Vairuotojo darbo užmokestis komandiruotės užsienyje metu

2021-08-09 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Kokiu tarifu reiktų apmokėti vairuotojui už laiką, būnant komandiruotėje šventinės dienos Lietuvoje metu?

Kasmetinių atostogų suteikimas dirbant pagal suminę dabo laiko apskaitą

2021-08-04 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Darbuotojui dalis kasmetinių atostogų suteikiama poilsio dienomis pagal grafiką. Kaip skaičiuojasi darbo ir poilsio laikas?

Darbo užmokesčio apskaičiavimas neįvykdžius darbo laiko normos

2021-08-02 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Kaip turi būti apskaičiuojamas darbo užmokestis, neįvykdžius darbo laiko normos pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Pirkimo išsimokėtinai sutarčių sudarymo teisinis reguliavimas

2021-08-02 Teisė
J. Katakinė

Ar pardavimas išsimokėtinai yra laikomas licencine finansine veikla?

Svarbiausi atostoginių apskaičiavimo aspektai taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą

2021-07-28 Teisė, Apskaita
R. Žukaitė

Kokie svarbiausiai aspektai, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį apskaičiuojant VDU atostoginiams?

Sukauptų atostogų nurašymas praėjus 3 metams nuo įgytos teisės į atostogas

2021-07-21 Teisė
R. Žukaitė

Kokios yra darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos, jei darbuotojo teisė į sukaptas kasmetines atostogas prarasta?

Kasmetinių atostogų trukmė dirbant ne pilnu etatu

2021-07-19 Teisė
R. Žukaitė

Kokios trukmės kasmetines atostogas turi suteikti Bendrovė darbuotojui, jei darbuotojas dirba 2 dienas per mėnesį?

Kompensacija už darbą lauko sąlygomis

2021-07-14 Teisė
R. Žukaitė

Ar darbas atviroje erdvėje esančiame sandėlyje yra laikytinas darbu lauko sąlygomis ir privaloma mokėti kompensaciją?

Išmokėti atostoginiai ir perkeltos atostogos

2021-07-06 Teisė
R. Žukaitė

Darbuotojui buvo išmokėti atostoginiai, tačiau dėl asmeninių priežasčių darbuotojas paprašė perkelti atostogas į kitus metus. Kokius sprendimus turėtų priimti Bendrovė, jei atostoginiai už perkeltas atostogas jau sumokėti?

Darbuotojo padarytos žalos atlyginimas

2021-06-21 Teisė
R. Žukaitė

Kaip nustatyti dėl darbuotojo kaltės prarasto Bendrovės ilgalaikio turto vertę?