Teisinių situacijų duomenų bazė

EY Vedlio „Premium“ klientai gali neribotai užduoti klausimus EY ekspertams ir naudotis Teisinių situacijų duomenų baze. EY Vedlio Situacijų duomenų bazė yra nuolat pildoma, o šiuo metu joje rasite daugiau nei 1000 kasdienių ir specifinių situacijų, kurias komentuoja įvairių sričių EY ekspertai.

 

Kaip taip veikia?
 
  • Turėdami „Premium“ prenumeratos planą, Jūs galite neribotai naudotis Teisinių situacijų duomenų baze – skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus;
  • Jeigu nerandate Jus dominančių atsakymų, galite užduoti savo klausimą;
  • Gavę Jūsų klausimą, mes jį peržiūrime bei perduodame EY ekspertams, kurie specializuojasi konkrečioje srityje ir gali išsamiai atsakyti
  • Atsakymus talpiname Situacijų duomenų bazėje.
EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio Naudojimo taisyklėse.

 

Įsigykite „Premium“ prenumeratos planą ir užduokite klausimus EY ekspertams neribotai.
teise_mazas

Viršvalandinis darbas, pasukus laikrodį atgal

prieš 3 d. Teisė
L. Šileikienė

Ar Bendrovė turi apmokėti darbuotojui, dirbančiam suminės darbo laiko apskaitos režimu, papildomai dirbtą 1 darbo val. pamainos metu, atsukus laikrodį vieną valandą atgal?

Darbo apmokėjimo sistemos privalomi elementai

2021-11-24 Teisė
I. Paviliūnienė

​​​​​​Ar Darbo kodekse nustatyti darbo apmokėjimo sistemos turinio elementai yra privalomi?

Darbo užmokesčio pagal darbuotojų lytį viešinimas

2021-11-22 Teisė
I. Paviliūnienė

Kokie yra darbo užmokesčio viešinimo pagal lytį reikalavimai?

Darbo laiko sutrumpinimas prieššventinėmis dienomis

2021-11-10 Teisė, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turi būti apskaitomas ir apmokamas darbas prieššventinėmis dienomis, jei Bendrovė darbuotojams taiko suminę darbo laiko apskaitą?

5 d.d. darbo savaitės principo taikymas darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskaitos režimu

2021-11-08 Teisė
M. Veržbickij

Ar gali Bendrovė darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskitos režimu, darbo užmokestį mokėti pagal 5 d.d. darbo savaitės principą?

Neišmokėti dividendai: įforminimas ir apmokestinimas

2021-11-03 Teisė
V. Verikaitė

Atsakyme aptariami neišmokėtų dividendų įforminimo, apmokestinimo ir galimybės padengti Bendrovės nuostolius neišmokėtais dividendais klausimai

VDU skaičiavimas darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą

2021-10-27 Teisė
L. Šileikienė

Kaip apskaičiuoti VDU darbuotojui, dirbančian suminės darbo laiko apskaitos režimu, kai darbuotojo mėnesio darbo norma nustatyta valandomis, o atostogos suteikiamos savaitėmis?

Sankcijos darbdaviui neatnaujinus darbo užmokesčio sistemos

2021-10-25 Teisė
I. Paviliūnienė

Kokios yra taikomos sankcijos darbdaviui, jei galiojanti darbo apmokėjimo sistema nėra atnaujinta pagal darbo sutartyse nustatytus atlyginimus?

Atostogų suteikimas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą

2021-10-20 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip turi būti suteikiamos kasmetinės atostogos darbuotojams, dirbantiems pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Apmokėjimas už faktiškai dirbtą laiką taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą

2021-10-11 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Ar darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose turi būti fiksuojamas visas faktiškai dirbtas laikas?

Apmokėjimas dirbant skirtingos trukmės pamainomis

2021-09-20 Teisė
R. Žukaitė

Kaip kasmetinės atostogos turi būti apmokamos, kai darbuotojas dirba skirtingos trukmės pamainomis pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Atlygio dydžio nustatymas MB vadovui pagal civilinę paslaugų sutartį

2021-09-08 Teisė
E. Nedzinskaitė

Ar gali būti civilinėje (paslaugų) sutartyje su mažosios bendrijos vadovu (nariu) numatyti priedai prie sutarto atlygio pastoviosios dalies, kurie būtų skiriami atskiru MB nario sprendimu?

Viršvalandžių apmokėjimas dirbant pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą

2021-09-06 Teisė
V. Skirmantė

Kaip turi būti apmokami "vidiniai" viršvalandžiai dirbant pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Neatvykimai į darbą esant suminei darbo laiko apskaitai

2021-08-23 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Ar neatvykimų dienos dėl neapmokamų atostogų, pravaikštų turi eliminuotis iš apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos?

Kompensacijos už nepanaudotas atostogas skaičiavimas

2021-08-16 Teisė
R. Žukaitė

Ar skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas kompensuojamų dienų skaičius turi būti apvalinamas iki sveikojo skaičiaus?

Savaitės darbo dienų skaičiaus mažinimas

2021-08-11 Teisė
R. Žukaitė

Ar turi Bendrovė pradėti taikyti suminę darbo laiko apskaitą, jei nusprendžia vietoj 5 d.d per savaitę taikyti 4 d.d.?