Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS)

Naujienos ir straipsniai

cryptocurrency

EY LEIDINYS: Kriptovaliutos apskaita pagal TFASPREMIUM

2021-11-24 Apskaita
L. Šileikienė
coin

EY LEIDINYS: Hiperinfliacinės ekonomikos PREMIUM

2021-11-22 Apskaita
L. Šileikienė
thinking

16 TFAS pokyčiai ir jų įtaka vertės sumažėjimo testamsPREMIUM

2020-11-30 Apskaita
S. Lenauskas
market_gr

Kaip teisingai nustatyti WACC/diskonto normą?PREMIUM

2020-11-23 Apskaita
S. Lenauskas

Situacijos

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų keitimas pagal TFAS ir PM atžvilgiu

prieš 2 d. Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kokius veiksmus Bendrovė turėtų atlikti pakeitus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, kad atitiktų Pelno mokesčio reikalavimus?

Ilgalaikio turto apskaitinių įvertinimų keitimas

2021-11-29 Apskaita
L. Šileikienė

Ar ilgalaikio turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laiko keitimas yra laikomi apskaitos politikos keitimu?

Nuomininko finansinės nuomos apskaita pagal 16TFAS

2021-10-20 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius buhalterinius įrašus turi atlikti Nuomotojas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kai išnuomoja turtą finansinės nuomos pagrindais?

Ilgalaikio materialaus turto 0 Eur likvidacinė vertė

2021-07-07 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal TFAS ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė gali būti lygi nuliui?