Tarpininkavimo paslauga

Situacijos

Savo sąskaita veikiančio subjekto bei agento veikla ir atlygis pagal 15 TFAS

2020-11-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kada Bendrovė yra traktuojama kaip agentas pagal 15 TFAS?

Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, kai darbdavio patirtas išlaidas atlygina darbuotojai

2020-06-10 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar gali Bendrovė iš darbuotojų gaunamas sumas už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele ir už viršytus mėnesinius telefoninių pokalbių limitus, PVM tikslais laikyti patiriamų išlaidų kompensavimu ir neišrašyti PVM sąskaitų faktūrų darbuotojams?

Tarpininkavimo pajamų apskaita pagal 10 VAS

2020-03-19 Apskaita
L. Šileikienė

Veiklos tarpininkų pajamomis pripažįstami tik jų uždirbti komisiniai, bet ne trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos

Pardavimus skatinančių priemonių apskaita, kai Bendrovė klientui jas teikia netiesiogiai

2019-06-11 Apskaita
R. Gaižauskienė

Kai pardavimus skatinančias priemones teikia trečiosios šalys, t. y. Bendrovė veikia netiesiogiai, pardavimo pajamos yra apskaitomos skirtingai nei tokias priemones teikiant tiesiogiai.

El. seminarai ir video apžvalgos