Tarpininkavimas

Remiantis PVMĮ 2 str. nuostatomis, tarpininkai PVM tikslais yra skirstomi į atsiskleidusį ir neatsiskleidusį tarpininkus, priklausomai nuo to, kieno vardu ir sąskaita tarpininkas atlieka sandorį. Atitinkamai, žemiau pateikiame lentelę, kurioje pateikiami dviejų tipų tarpininkavimo požymiai:

Atsiskleidęs tarpininkas Neatsiskleidęs tarpininkas
2 str. 6 p.: Atsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. 2 str. 17 p.: Neatsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita.
11 str. 1 p.: Įstatyme laikoma, kad atsiskleidęs tarpininkas teikia atstovavimo (agento) paslaugą tam, kieno vardu ir sąskaita jis dalyvauja sandoryje. 11 str. 2 p.: Kai sandoryje dalyvauja neatsiskleidęs tarpininkas, laikoma, kad pirmiausia prekės buvo patiektos arba paslaugos suteiktos neatsiskleidusiam tarpininkui, o vėliau paties tarpininko. Neatsiskleidusio tarpininkavimo atveju gali būti ir taip, kad pačios prekės perduodamos arba paslaugos faktiškai suteikiamos galutiniam jų pirkėjui (klientui) tiesiogiai, o ne tarpininkui.

Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna „komisinį atlyginimą“ ir už šią paslaugą atstovaujamam asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą.

PVMĮ taikymo prasme neatsiskleidęs tarpininkas yra traktuojamas kaip prekių pardavėjas (paslaugų teikėjas), o PVM skaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip jis būtų skaičiuojamas, jeigu prekė būtų priklausiusi tarpininkui nuosavybės teise ir jo parduota.
Prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą prekių tiekimą, paslaugų suteikimą įforminantį dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių pardavėjas (paslaugų teikėjas).

Naujienos


Klausiate - atsakome

Siuntimo paslaugų, suteiktų ES neapmokestinamiesiems asmenims, deklaravimas OSS sistemoje, kai prekės gabenamos iš Lietuvos

2021-06-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Bendrovės galės siuntimo paslaugas, suteiktas ES neapmokestinamiesiems asmenims, deklaruoti specialioje OSS sistemoje, kai prekių gabenimas prasidės Lietuvoje?

Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, kai darbdavio patirtas išlaidas atlygina darbuotojai

2020-06-10 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar gali Bendrovė iš darbuotojų gaunamas sumas už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele ir už viršytus mėnesinius telefoninių pokalbių limitus, PVM tikslais laikyti patiriamų išlaidų kompensavimu ir neišrašyti PVM sąskaitų faktūrų darbuotojams?

Ar gali būti taikomas 0 % PVM tarifas, jei prekės į kitą valstybę narę parduodamos per tarpininką?

2018-08-28 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Prekių tiekimo į kitas ES valstybes sandoriams taikomas skirtingas PVM tarifas, priklausomai nuo to, ar šiuo tiekimu prekės yra išgabenamos iš Lietuvos teritorijos.

Prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM už paslaugas, įsigyjamas iš ne ES teritorijoje įsikūrusio asmens

2018-05-14 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Įsigyjant paslaugas iš ne ES teritorijoje įsikūrusio asmens, yra svarbu įvertinti, ar nekyla prievolė apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM Lietuvoje.