Tarifai

Pelno mokesčio tarifai:

15 % (standartinis), kuris taikomas:

  • Lietuvos vieneto apmokestinamajam pelnui;
  • Užsienio vieneto nuolatinės buveinės Lietuvoje apmokestinamajam pelnui;
  • Dividendams (taikomos išimtys);
  • Tam tikroms užsienio vienetų pajamoms Lietuvoje (pvz.: nekilnojamojo turto pardavimui, atlikėjų veiklai).

10 % (lengvatinis), kuris taikomas:

  • Tam tikroms užsienio vienetų pajamoms Lietuvoje pvz.: palūkanoms (taikomos išimtys), honorarams.

5 % (lengvatinis), kuris taikomas:

  • Vienetų, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, pelnui (išskyrus pirmąjį mokestinį laikotarpį, kai taikomas 0 % tarifas) ir vieneto dalyvis ar jo šeimos narys nėra kitų vienetų dalyviai ar nevaldo daugiau kaip 50 procentų akcijų (pajų) kituose vienetuose;
  • Kooperatinėms bendrovėms, kurių daugiau nei 50% pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos;
  • Apmokestinamajam pelnui, gautam iš turto naudojimo ar perleidimo, kuris buvo sukurtas vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus;
  • Papildomam kredito įstaigų apmokestinamojo pelno dalies, viršijančios 2 000 000 Eur, apmokestinimui (apskaičiuojant 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pelno mokestį (PMĮ 383 str.)).

0% (lengvatinis), kuris taikomas:

  • Vienetų, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur pelnui – pirmą mokestinį laikotarpį ir vieneto dalyvis ar jo šeimos narys nėra kitų vienetų dalyviai ar nevaldo daugiau kaip 50 procentų akcijų (pajų) kituose vienetuose.

Pelno mokesčio tarifai


Klausiate - atsakome

Susijusių vienetų sąvokos samprata taikant lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą

2021-09-27 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar turi įtakos kokią dalį akcijų valdo UAB dalyvis ar jo šeimos nariai kituose vienetuose, jei UAB nori taikyti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą?

Lietuvos vieneto užsienio vienetui išmokamų honorarų apmokestinimas pelno mokesčiu

2021-07-12 Mokesčiai
G. Ašmenaitė

Lietuvos vieneto užsienio vienetui išmokamos honorarų sumos yra laikomos užsienio vieneto mokesčio baze Lietuvoje ir yra apmokestinamos vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo nuostatomis.

Lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymas mažoms bendrovėms

2019-08-27 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Pelno mokesčio įstatymo nuostatos mažoms bendrovėms suteikia galimybę taikyti mažesnį pelno mokesčio tarifą.

5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymas, kai akcininkas yra kito vieneto dalyvis

2019-08-08 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar galima taikyti lengvatinį pelno mokesčio tarifą, kai vienas iš akcininkų yra kito vieneto dalyvis?