Sutarties sudarymo išlaidų apskaita pagal 15 TFAS ,,Pajamos pagal sutartis su klientais“ PREMIUM

2021-03-08 Apskaita
15 TFAS, pajamų pripažinimas, kaštų priskyrimas, kaštų kapitalizavimas
El. seminaro vedėjai
Darius Vaicekauskas

El. seminare EY audito ir paslaugų praktikos vyresnysis darbo grupės vadovas Darius Vaicekauskas trumpai aptarė 15 TFAS,,Pajamos pagal sutartis su klientais“.


15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ nagrinėja ne tik pajamų pripažinimą, tačiau ir skiria dėmesio išlaidų, patiriamų sudarant ir vykdant pajamų sutartis, apskaitai.  

El. seminaro metu žiūrovai sužinojo apie sutarties sudarymo išlaidas – išlaidas patiriamas dar iki sutarties vykdymo. Taip pat buvo aptariami svarbūs klausimai: Kokie 15 TFAS kriterijai yra keliami tokio pobūdžio išlaidų kapitalizavimui, t. y. pripažinimui turtu? Kada sutarties sudarymo išlaidos pripažįstamos turtu, o kada – iškart nurašomos į sąnaudas?