Statyba

Situacijos

Dėl PVM prievolių, kylančių atlikus esminį pastato (statinio) pagerinimą

2021-01-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės gali kilti Lietuvos bendrovėms, atlikusioms remonto darbus joms priklausančiose patalpose, ir kada tokie darbai PVM prasme būtų laikomi pastato (statinio) esminiu pagerinimu?

Subrangovo suteiktų statybos darbų apmokestinimas PVM

2020-05-28 Mokesčiai
A. Jablonskytė

Ar subrangovas turi taikyti atvirkštinį PVM pagal PVMĮ 96 str. už atliktus statybos darbus bendrovei, kuri yra ne PVM mokėtoja?

Nebaigtų vykdyti sutarčių apskaita ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, sustabdžius projektą

2020-05-10 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokių veiksmų turi imtis Bendrovė, nusprendusi sustabdyti statybų projektą?

Pardavėjas atsisako koreguoti sandorio traktavimą pagal PVMĮ 96 str. nuostatas

2020-04-09 Mokesčiai
A. Jablonskytė

Ką daryti Bendrovei, kai pardavėjas nesutinka koreguoti išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir nepritaiko PVMĮ 96 str. nuostatų, nors Bendrovė yra įsitikinusi, kad įsigytiems darbams turi būti taikomas atvirkštinis PVM?