Specialūs sandoriai, priskiriami prekių tiekimui ar paslaugų teikimui (PVMĮ 5 str., 6 str., 8 str., 9 str.)

Situacijos

Pagamintos produkcijos panaudojimas kokybės tyrimams atlikti

2019-06-04 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Bendrovė, siekdama užtikrinti, kad jos gaminama produkcija atitinka keliamus kokybės standartus, dalį produktų panaudoja bandymams ir kokybės tyrimams. Kokios to mokestinės pasekmės Bendrovei?

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo išlaidų pirkimo PVM atskaita mišrios veiklos atveju

2019-05-14 Mokesčiai
M. Banys

Bendrovėms, vykdančioms mišrią veiklą, yra taikomos specialios taisyklės dėl pirkimo PVM, susijusio su ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo išlaidomis, atskaitos.

Pirkėjo gražintų prekių tiekimas kitoje ES valstybėje narėje

2018-09-06 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Pasitaiko situacijų, kai pirkėjas grąžina prekes, esančias kitos ES valstybėje narėje, Lietuvos pardavėjui, kuris prekes, jų neatsigabendamas atgal į Lietuvą, parduoda kitam pirkėjui toje ES valstybėje narėje.

Pirkimo PVM nuo paramai suteiktų prekių priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2018-06-07 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Bendrovė nusprendė dalį savo produkcijos suteikti kaip paramą nepelno siekiančiai organizacijai. Ar bendrovė gali pirkimo PVM sumą nuo paramai suteiktų prekių priskirti leidžiamiems atskaitymams?