Specialūs sandoriai, priskiriami prekių tiekimui ar paslaugų teikimui (PVMĮ 5 str., 6 str., 8 str., 9 str.)

Situacijos

Darbuotojams suteiktos naudos apmokestinimo ypatumai

2021-06-07 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinama kompensacija darbuotojams už individualiai jiems pritaikytų akinių įsigijimą darbo funkcijoms atlikti?

Dėl PVM prievolių, kylančių atlikus esminį pastato (statinio) pagerinimą

2021-01-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės gali kilti Lietuvos bendrovėms, atlikusioms remonto darbus joms priklausančiose patalpose, ir kada tokie darbai PVM prasme būtų laikomi pastato (statinio) esminiu pagerinimu?

Neatlygintinai teikiamų paslaugų, kuriomis siekiama pritraukti naujus klientus, traktavimas PVM tikslais

2020-09-30 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Jei naujiems klientams leidžiama laikinai pasinaudoti teikiamomis paslaugomis nemokamai, ar kiltų prievolė skaičiuoti pardavimo PVM dėl paslaugų suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti?

Nuomotojo ekstremalios situacijos metu nuomininkui suteiktos 100 proc. nuolaidos patalpų nuomos mokesčiui traktavimas PVM tikslais

2020-08-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla nuomotojams, kurie ekstremalios situacijos Lietuvoje metu nuomininkams suteikia 100 proc. nuolaidą patalpų nuomos mokesčiui ir kitiems su juo susijusiems kaštams?

El. seminarai ir video apžvalgos