Sodros įmokos

Socialinio draudimo įmokų tarifai, jų dydžiai (jų dalys) atskirų rūšių socialiniam draudimui tvirtinami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Įmokų tarifai, bazė ir lubos 2021 metams:

Sodros tarifai

  1. jei apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime, jo pensijų įmokos tarifas didėja 2.4% arba 3%.
  2. neįskaitant įmokų į garantinį fondą ir ilgalaikio darbo išmokų fondą.
  3. 2,17% tarifas taikomas terminuotoms darbo sutartims.
  4. išskyrus atvejus, kai taikomos Sodros "grindys" (plačiau rasite ČIA).
  5. kai draudėjai laikinai nevykdo veiklos arba turi likviduojamos arba bankrutuojančios įmonės statusą, mokama už save.

Pažymėtina, kad Sodros „lubos“ sietinos su Vidutiniu šalies darbo užmokesčiu (VDU), kuris tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu. 2020 m. patvirtintas 1 VDU – 1.241,40 Eur (2021 m. patvirtintas 1 VDU – 1.352,70 Eur). Atkreiptinas dėmesys, kad:

  • Sodros „lubas“ viršijančiai pajamų daliai taikomas 0 procentų įmokų tarifas;
  • PSD ir darbdavio įmokoms Sodros "lubos" netaikomos, kai pajamos gaunamos iš darbo santykių arba santykių, savo esme atitinkančių darbo santykius;
  • Priskaičiavus vienos iš socialinio draudimo rūšies socialinio draudimo įmokas nuo nurodytos maksimalios sumos, toliau skaičiuojamos tik kitų socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos, iki bus pasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies įmokų skaičiavimo maksimali suma;
  • 2021 m. dirbant pas kelis darbdavius sumokėtos VSD įmokos skaičiuojamos bendrai (2020 m. VSD įmokos buvo skaičiuojamos pagal kiekvieną draudėją atskirai);
  • Permokėtos socialinio draudimo įmokos grąžinamos iki sekančių metų gegužės 31 d. į asmeninę darbuotojo sąskaitą.

Klausiate - atsakome

Darbas užsienio darbdaviams keliose valstybėse

2021-10-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba keliems Estijos darbdaviams skirtingose valstybėse, kurios valstybės socialinės apsaugos teisės aktai turi būti taikomi gyventojui?

Bendrovė apmoka už darbuotojų maitinimą

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar turi būti apmokestinamos darbuotojų pajamos, jei darbdavys apmoka savo darbuotojų pietus?

Dividendų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinami nuolatinio Lietuvos gyventojo gauti dividendai iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Įrodymai dėl turto nenaudojimo ir pagaminimo datos, taikant investicinio projekto lengvatą

2021-09-29 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar pakanka rangovo patvirtinimo pagrindžiant ilgalaikio materialaus turto naujumą ir pagaminimo metus?