Sodros įmokos

Socialinio draudimo įmokų tarifai, jų dydžiai (jų dalys) atskirų rūšių socialiniam draudimui tvirtinami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Įmokų tarifai, bazė ir lubos 2021 metams:

Sodros tarifai

  1. jei apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime, jo pensijų įmokos tarifas didėja 2.4% arba 3%.
  2. neįskaitant įmokų į garantinį fondą ir ilgalaikio darbo išmokų fondą.
  3. 2,17% tarifas taikomas terminuotoms darbo sutartims.
  4. išskyrus atvejus, kai taikomos Sodros "grindys" (plačiau rasite ČIA).
  5. kai draudėjai laikinai nevykdo veiklos arba turi likviduojamos arba bankrutuojančios įmonės statusą, mokama už save.

Pažymėtina, kad Sodros „lubos“ sietinos su Vidutiniu šalies darbo užmokesčiu (VDU), kuris tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu. 2020 m. patvirtintas 1 VDU – 1.241,40 Eur (2021 m. patvirtintas 1 VDU – 1.352,70 Eur). Atkreiptinas dėmesys, kad:

  • Sodros „lubas“ viršijančiai pajamų daliai taikomas 0 procentų įmokų tarifas;
  • PSD ir darbdavio įmokoms Sodros "lubos" netaikomos, kai pajamos gaunamos iš darbo santykių arba santykių, savo esme atitinkančių darbo santykius;
  • Priskaičiavus vienos iš socialinio draudimo rūšies socialinio draudimo įmokas nuo nurodytos maksimalios sumos, toliau skaičiuojamos tik kitų socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos, iki bus pasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies įmokų skaičiavimo maksimali suma;
  • 2021 m. dirbant pas kelis darbdavius sumokėtos VSD įmokos skaičiuojamos bendrai (2020 m. VSD įmokos buvo skaičiuojamos pagal kiekvieną draudėją atskirai);
  • Permokėtos socialinio draudimo įmokos grąžinamos iki sekančių metų gegužės 31 d. į asmeninę darbuotojo sąskaitą.

Klausiate - atsakome

Įmokos už Mažosios bendrijos nario-vadovo investicinį gyvybės draudimą

prieš 10 val. Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar už Mažosios bendrijos (MB) narį-vadovą MB mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos bus laikomos jo pajamomis, gautomis natūra?

Nuomojamų patalpų įrangos remonto sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais

prieš 5 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip teisingai traktuoti nuomojamo turto remonto sąnaudas pelno mokesčio tikslais?

Palūkanų normos pagrindimas finansavimo sandoriuose

prieš 5 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip įrodyti VMI, kad paskolos palūkanų rinkos kaina yra 9 proc.?

Vagystės traktavimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-09-13 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kaip įforminti Bendrovės turto vagystę apskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?