Socialinio bei sveikatos draudimo įmokos

Lietuvos gyventojams, dalyvaujantiems Lietuvos socialinio draudimo sistemoje, kurie moka arba už kuriuos yra mokamos socialinio draudimo įmokos, garantuojamos išmokos įvykus tam tikriems draudžiamiesiems įvykiams, pavyzdžiui, susirgus, netekus darbo, sulaukus pensinio amžiaus ir kitais atvejais. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšos, kuriomis finansuojamos šios išmokos, yra didžiąja dalimi surenkamos iš apdraustųjų ir draudėjų socialinio draudimo įmokų.

Lietuvoje įstatymais įtvirtintos socialinio draudimo rūšys:  

  • Pensijų socialinis draudimas;
  • Ligos socialinis draudimas;
  • Motinystės socialinis draudimas;
  • Nedarbo socialinis draudimas;
  • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
  • Sveikatos draudimas.

Lietuvoje apmokestinimą socialinio bei sveikatos draudimo įmokomis reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo įstatymas (toliau – VSDĮ), Sveikatos draudimo įstatymas (toliau – SDĮ) bei atskirų draudimo rūšių įstatymai.


Klausiate - atsakome

Dokumentai A1 išdavimui siuntimo dirbti į užsienį atveju

2021-08-09 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokius dokumentus Lietuvos bendrovė turi pateikti Užsienio išmokų tarnybai, norėdama gauti A1 pažymėjimą į užsienį išsiųstam dirbti darbuotojui?

Darbas keliose valstybėse – teisės aktų taikymas dėl socialinės apsaugos

2021-08-04 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Asmuo, gyvenantis Lietuvoje, dirba trims darbdaviams registruotiems skirtingose valstybėse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje). Socialinio draudimo įmokos mokamos tik vienoje valstybėje.

Dokumentai A1 pažymos išdavimui darbo dviejose valstybėse atveju

2021-07-26 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Darbdavys nori kreiptis į kompetentingą instituciją dėl A1 pažymos išdavimo darbuotojo darbo dviejose valstybėse atveju.

Studentų, dirbančių pagal darbo sutartis, socialinis draudimas

2021-07-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokio dydžio socialinio draudimo įmokas turi mokėti Bendrovė, įdarbinusi aukštojoje mokykloje besimokantį studentą, kurio darbo užmokestis mažesnis, negu MMA?