Socialinio bei sveikatos draudimo įmokos

Lietuvos gyventojams, dalyvaujantiems Lietuvos socialinio draudimo sistemoje, kurie moka arba už kuriuos yra mokamos socialinio draudimo įmokos, garantuojamos išmokos įvykus tam tikriems draudžiamiesiems įvykiams, pavyzdžiui, susirgus, netekus darbo, sulaukus pensinio amžiaus ir kitais atvejais. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšos, kuriomis finansuojamos šios išmokos, yra didžiąja dalimi surenkamos iš apdraustųjų ir draudėjų socialinio draudimo įmokų.

Lietuvoje įstatymais įtvirtintos socialinio draudimo rūšys:  

  • Pensijų socialinis draudimas;
  • Ligos socialinis draudimas;
  • Motinystės socialinis draudimas;
  • Nedarbo socialinis draudimas;
  • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
  • Sveikatos draudimas.

Lietuvoje apmokestinimą socialinio bei sveikatos draudimo įmokomis reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo įstatymas (toliau – VSDĮ), Sveikatos draudimo įstatymas (toliau – SDĮ) bei atskirų draudimo rūšių įstatymai.


Klausiate - atsakome

Nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu gauto darbo užmokesčio apmokestinimas

prieš 5 d. Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Darbuotojoms mokamas darbo užmokestis už darbą nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu yra apmokestinamas socialinio draudimo įmokomis, kai tenkinamos tam tikros teisės aktų nuostatos.

Ar Lietuvoje atleistas užsienio bendrovės darbuotojas gali gauti IDIF išmoką?

2021-04-12 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Užsienio bendrovė moka įmokas į ilgalaikio darbo išmokų fondą (IDIF) už darbuotoją Lietuvoje. Ar atleidimo atveju darbuotojas gali gauti IDIF išmoką?

Darbuotojo patirtų persikėlimo išlaidų kompensavimas

2021-04-05 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos darbdavio kompensuotos persikėlimo išlaidos?

IĮ savininko PSD įmokų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2021-03-15 Mokesčiai
L. Šileikienė

Ar už IĮ savininką sumokėtos PSD įmokos gali būti leidžiami atskaitymai, jei išmokos IĮ savininkui buvo deklaruotos kaip su darbo santykiais nesusijusios pajamos?