Socialinio bei sveikatos draudimo įmokos

Lietuvos gyventojams, dalyvaujantiems Lietuvos socialinio draudimo sistemoje, kurie moka arba už kuriuos yra mokamos socialinio draudimo įmokos, garantuojamos išmokos įvykus tam tikriems draudžiamiesiems įvykiams, pavyzdžiui, susirgus, netekus darbo, sulaukus pensinio amžiaus ir kitais atvejais. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšos, kuriomis finansuojamos šios išmokos, yra didžiąja dalimi surenkamos iš apdraustųjų ir draudėjų socialinio draudimo įmokų.

Lietuvoje įstatymais įtvirtintos socialinio draudimo rūšys:  

  • Pensijų socialinis draudimas;
  • Ligos socialinis draudimas;
  • Motinystės socialinis draudimas;
  • Nedarbo socialinis draudimas;
  • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
  • Sveikatos draudimas.

Lietuvoje apmokestinimą socialinio bei sveikatos draudimo įmokomis reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo įstatymas (toliau – VSDĮ), Sveikatos draudimo įstatymas (toliau – SDĮ) bei atskirų draudimo rūšių įstatymai.


Klausiate - atsakome

Mažosios bendrijos nario sumokėtų PSD ir VSD įmokų traktavimas pelno mokesčio tikslais

prieš 4 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar MB nario sumokėtos PSD ir VSD įmokos yra laikomos leidžiamais atskaitymais pelno mokesčio tikslais?

Tiesioginio ryšio išsaugojimas darbuotojo siuntimo dirbti į užsienį laikotarpiu

2022-01-12 Mokesčiai
A. Laugalytė

Kokios tiesioginio ryšio išsaugojimo sąlygos turi būti tenkinamos, kad VSDFV išduotų A1 pažymėjimą darbuotojui, laikinai siunčiamam dirbti į kitą ES valstybę narę?

Nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu gauto darbo užmokesčio įtaka motinystės bei vaiko priežiūros išmokoms

2021-12-29 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar darbuotojoms mokamas darbo užmokestis už darbą nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu mažina darbuotojų gaunamas motinystės bei vaiko priežiūros išmokas?

Pagal terminuotas darbo sutartis gaunamo darbo užmokesčio apmokestinimas

2021-12-27 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Nuo darbuotojams išmokamo darbo užmokesčio turi būti skaičiuojamos padidintos nedarbo socialinio draudimo įmokos, kai tenkinamos tam tikros teisės aktuose apibrėžtos sąlygos.