Socialinio bei sveikatos draudimo įmokos

Lietuvos gyventojams, dalyvaujantiems Lietuvos socialinio draudimo sistemoje, kurie moka arba už kuriuos yra mokamos socialinio draudimo įmokos, garantuojamos išmokos įvykus tam tikriems draudžiamiesiems įvykiams, pavyzdžiui, susirgus, netekus darbo, sulaukus pensinio amžiaus ir kitais atvejais. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšos, kuriomis finansuojamos šios išmokos, yra didžiąja dalimi surenkamos iš apdraustųjų ir draudėjų socialinio draudimo įmokų.

Lietuvoje įstatymais įtvirtintos socialinio draudimo rūšys:  

  • Pensijų socialinis draudimas;
  • Ligos socialinis draudimas;
  • Motinystės socialinis draudimas;
  • Nedarbo socialinis draudimas;
  • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
  • Sveikatos draudimas.

Lietuvoje apmokestinimą socialinio bei sveikatos draudimo įmokomis reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo įstatymas (toliau – VSDĮ), Sveikatos draudimo įstatymas (toliau – SDĮ) bei atskirų draudimo rūšių įstatymai.


Klausiate - atsakome

Darbas keliose valstybėse – socialinio draudimo prievolių perkėlimas

2020-10-07 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Asmuo dirba keliems darbdaviams, Lietuvos ir kitos ES valstybės narės. Kokios socialinio draudimo prievolės kyla Lietuvoje?

Darbuotojo šeimos nariams suteiktos naudos apmokestinimas socialinio draudimo įmokomis

2020-09-02 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Darbuotojo šeimos nariams suteikta nauda apmokestinama socialinio draudimo įmokomis, kai tenkinamos tam tikros teisės aktuose nustatytos sąlygos

Panaudos būdu suteikto įmonės automobilio naudojimas ne darbo tikslais

2020-08-17 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla mokestinės prievolės, kai panaudos būdu suteiktas įmonės automobilis naudojamas ne tik darbo tikslais?

Kompensacija už darbuotojui priklausančio turto naudojimą

2020-05-25 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kompensacija už darbuotojui priklausančio automobilio naudojimą darbo tikslais apmokestinama socialinio draudimo įmokomis?