Atleidimo iš darbo skaičiuoklė

Teisė

Atleidimo iš darbo kompensacijos apskaičiavimo skaičiuoklė - tai skaičiuoklė, kuri skirta apskaičiuoti (pasitikrinti) darbuotojui išmokamą kompensaciją atleidimo iš darbo atveju priklausomai nuo atleidimo būdo / priežasčių. Kompensacijos skaičiavimas priklauso nuo darbo kodekso (DK) straipsnio, kuriuo vadovaujantis darbuotojas atleidžiamas.dismissal_288x288

Klausiate - atsakome

Vairuotojo darbo užmokestis komandiruotės užsienyje metu

2021-08-09 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Kokiu tarifu reiktų apmokėti vairuotojui už laiką, būnant komandiruotėje šventinės dienos Lietuvoje metu?

Kasmetinių atostogų suteikimas dirbant pagal suminę dabo laiko apskaitą

2021-08-04 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Darbuotojui dalis kasmetinių atostogų suteikiama poilsio dienomis pagal grafiką. Kaip skaičiuojasi darbo ir poilsio laikas?

Darbo užmokesčio apskaičiavimas neįvykdžius darbo laiko normos

2021-08-02 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Kaip turi būti apskaičiuojamas darbo užmokestis, neįvykdžius darbo laiko normos pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Pirkimo išsimokėtinai sutarčių sudarymo teisinis reguliavimas

2021-08-02 Teisė
J. Katakinė

Ar pardavimas išsimokėtinai yra laikomas licencine finansine veikla?