Skaičiuoklės

icons_288x192

Atitikimas minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams

Pasitikrinkite, ar atitinkate minimalius patikimo mokesčių mokėtojo…

dismissal_288x288

Atleidimo iš darbo skaičiuoklė

Pasitikrinkite, kokią išmoką turėsite sumokėti atleidžiamam darbuotojui…

daily-allowance_288x192

Dienpinigių skaičiuoklė

Apskaičiuokite mokėtinus dienpinigius ir mokėtiną GPM

salary_288x192

DU skaičiuoklė 2021 m.

Apskaičiuokite bruto ir neto darbo užmokestį bei visą darbo vietos kainą…

returnable-vat_288x192

Grąžintino PVM skaičiuoklė

Patikrinkite, kokią PVM sumą galite susigrąžinti

icons_288x192-02

Įmokų asociacijoms apmokestinimas PVM

Pasitikrinkite, kaip nario mokama suma asociacijai turi būti traktuojama…

icons_288x192-05

Investicinio projekto lengvatos taikymas

Atlikite pirminį įvertinimą ar bendrovės investicinio projekto metu…

icons_288x192-06

Mokestinių nuostolių perdavimas

Įsivertinkite, ar ketinamas vykdyti mokestinių nuostolių perėmimas iš…

income-in-kind_288x192

Pajamų natūra skaičiuoklė 2021 m.

Pasitikrinkite kaip apmokestinamos pajamos natūra nuo 2021 m. sausio 1 d.

interest_288x192

Paskolos palūkanų skaičiuoklė susijusiems asmenims

Skaičiuoklė skirta fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie teikia arba…

cit_288x192

Pelno mokesčio lengvatų skaičiuoklė

Patikrinkite PM lengvatų įtaką pelno mokesčiui

icons_288x192-07

Skolininkų sumų pripažinimas beviltiškomis skolomis

Pasitikrinkite, ar esama skola atitinka beviltiškos skolos sąlygas.

average-salary_288x192

VDU skaičiuoklė

Apskaičiuokite dienos ir valandos vidutinį darbo užmokestį