Savarankiškai dirbančių asmenų socialinis draudimas

Tam tikra savarankiška veikla užsiimantys asmenys yra draudžiami skirtingomis socialinio draudimo rūšimis, t. y.:

  • Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, šeimynos dalyviai, ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDV ar didesnis, yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu.
  • Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis mažesnis nei 4 EDV yra draudžiami tik privalomuoju sveikatos draudimu.
  • Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu.
  • Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos ir kurie tuo pačiu metu nėra susiję su draudėju darbo santykiais yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu.
  • Asmenys, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą yra draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu.

 


Klausiate - atsakome

Darbas užsienio darbdaviams keliose valstybėse

2021-10-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba keliems Estijos darbdaviams skirtingose valstybėse, kurios valstybės socialinės apsaugos teisės aktai turi būti taikomi gyventojui?

Bendrovė apmoka už darbuotojų maitinimą

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar turi būti apmokestinamos darbuotojų pajamos, jei darbdavys apmoka savo darbuotojų pietus?

Dividendų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinami nuolatinio Lietuvos gyventojo gauti dividendai iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Įrodymai dėl turto nenaudojimo ir pagaminimo datos, taikant investicinio projekto lengvatą

2021-09-29 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar pakanka rangovo patvirtinimo pagrindžiant ilgalaikio materialaus turto naujumą ir pagaminimo metus?