Sandorių kainodara: kas ir kaip keičiasi?

2020-11-24 Mokesčiai
sandorių kainodara, ištiestos rankos principas, 1K-123, 1K-470
El. seminaro vedėjai
Valdas Nedzinskas

El. seminaro metu vyr. konsultantas Valdas Nedzinskas aptars pokyčius sandorių kainodaroje, kurie įsigaliojo 2020 m. spalio 23 d. ir bus taikomi sandoriams įvykusiems 2020 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.


2020 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu buvo pakeistos sandorių kainodaros dokumentavimo taisyklės, kurios įsigaliojo 2020 m. spalio 23 d. El. seminaro metu aptarsime pagrindinius pokyčius:

  • Mažos pridėtinės vertės paslaugų teikimą bei kainodaros pagrindimą;
  • Reikalavimus, kada reikia rengti pagrindinę ir/ar šalies bylą;
  • Sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto kainos koregavimo aplinkybes;
  • Sandorių kainodaros dokumentų pateikimo terminą;
  • Pelno padalijimo metodo taikymą.