Samdomų darbuotojų socialinis draudimas

Asmenys, turintys darbo santykius ar savo esme atitinkančius darbo santykius, yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu, jeigu tarptautinės teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis nenustatyta kitaip, t. y.:

 • Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys, kurie:
  • dirba Lietuvos teritorijoje;
  • komandiruoti į Lietuvą ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui;
  • dirbantys ne Lietuvos teritorijoje, tačiau pagal darbo sutartis, sudarytas su Lietuvoje registruotais draudėjais.
 • Asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas;
 • Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, tuo pačiu metu iš minėto draudėjo gaunantys pajamas:
  • pagal autorines sutartis;
  • iš sporto veiklos;
  • iš atlikėjo veiklos.
 • Valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas deleguoti asmenys.
 • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai.
 • Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai.

Valdybos nariai, stebėtojų tarybos nariai, paskolų komiteto nariai, mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra tų bendrijų nariai ir kriminalinės žvalgybos slaptieji dalyviai yra draudžami pensijų socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu, jeigu tarptautinės teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis nenustatyta kitaip.


Klausiate - atsakome

Darbas užsienio darbdaviams keliose valstybėse

2021-10-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba keliems Estijos darbdaviams skirtingose valstybėse, kurios valstybės socialinės apsaugos teisės aktai turi būti taikomi gyventojui?

Bendrovė apmoka už darbuotojų maitinimą

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar turi būti apmokestinamos darbuotojų pajamos, jei darbdavys apmoka savo darbuotojų pietus?

Dividendų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinami nuolatinio Lietuvos gyventojo gauti dividendai iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Įrodymai dėl turto nenaudojimo ir pagaminimo datos, taikant investicinio projekto lengvatą

2021-09-29 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar pakanka rangovo patvirtinimo pagrindžiant ilgalaikio materialaus turto naujumą ir pagaminimo metus?