Samdomų darbuotojų socialinis draudimas

Asmenys, turintys darbo santykius ar savo esme atitinkančius darbo santykius, yra draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu, jeigu tarptautinės teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis nenustatyta kitaip, t. y.:

 • Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys, kurie:
  • dirba Lietuvos teritorijoje;
  • komandiruoti į Lietuvą ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui;
  • dirbantys ne Lietuvos teritorijoje, tačiau pagal darbo sutartis, sudarytas su Lietuvoje registruotais draudėjais.
 • Asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas;
 • Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, tuo pačiu metu iš minėto draudėjo gaunantys pajamas:
  • pagal autorines sutartis;
  • iš sporto veiklos;
  • iš atlikėjo veiklos.
 • Valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas deleguoti asmenys.
 • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai.
 • Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai.

Valdybos nariai, stebėtojų tarybos nariai, paskolų komiteto nariai, mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra tų bendrijų nariai ir kriminalinės žvalgybos slaptieji dalyviai yra draudžami pensijų socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu, jeigu tarptautinės teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis nenustatyta kitaip.


Klausiate - atsakome

Įmokos už Mažosios bendrijos nario-vadovo investicinį gyvybės draudimą

prieš 1 d. Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar už Mažosios bendrijos (MB) narį-vadovą MB mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos bus laikomos jo pajamomis, gautomis natūra?

Nuomojamų patalpų įrangos remonto sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais

prieš 5 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip teisingai traktuoti nuomojamo turto remonto sąnaudas pelno mokesčio tikslais?

Palūkanų normos pagrindimas finansavimo sandoriuose

prieš 5 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip įrodyti VMI, kad paskolos palūkanų rinkos kaina yra 9 proc.?

Vagystės traktavimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-09-13 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kaip įforminti Bendrovės turto vagystę apskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?