SAF-T vis dar kelia nerimą? Išmokime skaityti duomenis SAF-T rinkmenoje kartu!

2022-04-20 Mokesčiai, Apskaita
SAF-T, SAF-T rinkmena, VMI patikrinimas, rinkmenos integralumas, D/K indikatoriai, mokestiniai testai
El. seminaro vedėjai
Milda Pociūnienė

El. seminaro tikslas – supažindinti su SAF-T rinkmenos ypatumais, naujausia aktualia informacija bei praktinių pavyzdžių pagalba padėti Jums savarankiškai suprasti, kokie duomenys yra pateikti SAF-T rinkmenoje.


Atsižvelgiant į SAF-T reikalavimo sudėtingumą ir temos aktualumą, el. seminaro metu EY mokesčių skyriaus darbo grupės vadovė Milda Pociūnienė supažindins su SAF-T rinkmenos ypatumais, pasidalins naujausia VMI praktika bei trumpai apžvelgs situaciją kitose SAF-T reikalavimą įgyvendinusiose šalyse. Kadangi daugeliui iš mūsų vis dar nėra aišku kaip vertinti ir skaityti duomenis rinkmenoje, pasitelkiant praktinius pavyzdžius bei jau suformuotą SAF-T rinkmeną bus aiškiai parodyta SAF-T struktūra, dažnai pasitaikančios klaidos ir kiti duomenų neatitikimo rinkmenoje pavyzdžiai.

Praktikoje dažnai pasikartoja situacijos, kai dėl programavimo klaidų duomenys į rinkmeną patenka ne taip kaip buvo tikimasi ir neatitinka apskaitoje kaupiamos informacijos. SAF-T rinkmena yra parengiama daugeliui neįprastu – XML – formatu, tad nenuostabu, kad už finansus atsakingiems asmenims dažnai trūksta bazinių žinių, kaip reikia peržiūrėti ir įvertinti SAF-T rinkmenoje pateiktą informaciją prieš ją pateikiant mokesčių administratoriui.

Daugelis norime suprasti, kokie duomenys yra rinkmenoje. Tačiau, atsidarę jau suformuotą rinkmeną labai greitai tarp gausybės duomenų ir simbolių joje pasiklystame ir, padėję rinkmeną į šoną, tiesiog grįžtame prie mums įprastų kasdienių darbų. 

Gavus VMI nurodymą, rinkmeną turėsite pateikti per 10 kalendorinių dienų. Tam, kad jaustumėtės užtikrintai ir gebėtumėte atsakyti į klausimus dėl duomenų, esančių rinkmenoje, visų pirma, turite suprasti jos struktūrą, elementų grupes, o tuo pačiu – svarbu mokėti tuos duomenis skaityti ir bent jau DK sąskaitų likučių lygmenyje gebėti palyginti juos su duomenimis apskaitos programoje.

Tad šio el. seminaro metu:

 • Pasidalinsime naujausia aktualia VMI praktika
 • Trumpai aptarsime situaciją kitose SAF-T reikalavimą įgyvendinusiose šalyse
 • Remiantis jau parengtos rinkmenos duomenis ir praktiniais pavydžiais supažindinsime Jus su:
  • DK sąskaitų bei mokesčių klasifikatorių sugretinimu SAF-T rinkmenoje
  • Pirkėjų duomenų ir sąskaitų faktūrų vaizdu SAF-T rinkmenoje
  • Ilgalaikio turto duomenimis
  • Dažnai pasitaikančiomis kritinėmis klaidomis, dėl kurių rinkmenos pateikimas i.SAF-T posistemyje nebus galimas
 • Aptarsime keletą kitų rinkmenoje esančių duomenų neatitikimo pavyzdžių.

Nepalikime rinkmenoje esančių duomenų kokybės patikrinimo paskutinei minutei ir jau dabar supraskime kartu, kokie duomenys yra Jūsų bendrovės SAF-T rinkmenoje.