SAF-T analitika

Turėti vien techniškai tvarkingą SAF-T rinkmeną – nepakanka. Yra būtina žinoti, kokie duomenys yra įtraukti į SAF-T rinkmeną, bei ką mokesčių administratorius pamatys Jūsų rinkmenoje.
 
EY SAF-T LT analitika bei EY specialistų teikiamos SAF-T analitikos paslaugos – tai sprendimai užtikrinantys SAF-T rinkmenos duomenų kokybę bei mokestinių rizikų identifikavimą. 

SAF-T rinkmenos patikrinimą atliksime naudodami daugiau nei 400 automatizuotų testų

Naudokitės mūsų EY SAF-T LT analitikos paslaugomis ir būkite tikri, kad kontrolės veiksmų metu mokesčių administratoriui pateiksite teisingus ir rizikos nekeliančius duomenis.

 

Kodėl Jums reikalinga EY SAF-T LT analitika bei SAF-T analitikos paslaugos?

Gavęs apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje mokesčių administratorius atliks automatizuotus finansinius, mokestinius, apskaitos, techninius ir kt. testus. Detalus ir efektyvus patikrinimo būdas leis greitai pastebėti neatitikimus ir identifikuoti neteisingai deklaruotus mokesčius.

Testuodamas bendrovių pardavimų, pirkimų, prekių judėjimo bei kitus SAF-T rinkmenoje esančius duomenis bei lygindamas šią informaciją su jau pateiktomis mokesčių deklaracijomis bei ataskaitomis, mokesčių administratorius turės galimybę ne tik identifikuoti neteisingai deklaruotas pajamas, nepagrįstus leidžiamus atskaitymus, vengimą deklaruoti mokesčius, tačiau ir nustatyti nepagrįstai atskaitytą pirkimo PVM, neteisingą 0 proc. PVM tarifo taikymą bei kitas klaidas.

SAF-T rinkmena su netvarkingai pateiktais ar neteisingais duomenimis gali būti ne tik netinkama pateikimui i.SAF-T posistemyje bei privalomai koreguojama, tačiau kartu kyla ir administracinių baudų ar patikimo mokesčio mokėtojo statuso praradimo rizikos.

Mes padėsime užtikrinti SAF-T rinkmenos kokybę bei suvaldyti mokestines rizikas

EY SAF-T LT analitika – tai duomenų patikrinimui skirta programa. EY SAF-T LT analitika veikia automatizuotų testų pagrindu, yra nuolat palaikoma ir atnaujinama EY tiesioginių ir netiesioginių mokesčių ekspertų.

EY SAF-T LT analitikos pagalba EY specialistai padės Jums užtikrinti paruoštos SAF-T rinkmenos kokybę bei suvaldyti identifikuotas mokestines rizikas.

 
Kokias SAF-T analitikos paslaugas Jums suteiks EY specialistai?
 

  • Pirmo susitikimo metu su Jumis aptarsime bendrovės taikomus apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo principus
  • Turėdami Jūsų bendrovės SAF-T rinkmeną, EY SAF-T LT analitikos pagalba atliksime automatizuotus techninius, apskaitos, finansų ir mokesčių apskaičiavimo teisingumą tikrinančius testus, nuolat kuriamus EY mokesčių ekspertų
  • Automatizuotų testų bei mokesčių ekspertų pagalba patikrinsime SAF-T rinkmenos atitikimą su jau pateiktais mokesčių administratoriui duomenimis, esančius i.SAF registruose, PVM ir pelno mokesčio deklaracijose
  • Parengsime ir pristatysime Jums ataskaitą su analitikos metu identifikuotomis rizikomis
  • Identifikuosime kritines vietas, neįvykdytas mokestines prievoles, jų eliminavimui būtinus tolimesnius žingsnius bei pristatysime siūlomą veiksmų planą
  • Identifikuosime mokesčių sutaupymo galimybes, jei tokių būtų nustatyta
  • Susitikimo metu pristatysime rekomendacijas mokesčių apskaičiavimo, perskaičiavimo ir mokesčių deklaracijų patikslinimui.

Būkite žingsniu priekyje ir pasitikėkite savo SAF-T rinkmena

Kreipkitės į mus dėl SAF-T analitikos paslaugų ir būkite užtikrinti, kad, mokesčių administratoriui pareikalavus SAF-T rinkmenos, Jūs būsite žingsniu priekyje ir pasitikėsite savo teikiama duomenų rinkmena.
 

Per kiek laiko suteikiamos SAF-T analitikos paslaugos?

Paslaugos suteikiamos per 3-4 savaites nuo SAF-T rinkmenos pateikimo ir paslaugų užsakymo pasirašymo.
 

Kiek kainuoja EY SAF-T LT analitika?

SAF-T analitikos paslaugų įkainiai nustatomi individualiai, pagal Jums aktualių SAF-T analitikos paslaugų apimtį. 

Kreipkitės į mus ir gaukite Jums tinkamiausią SAF-T analitikos pasiūlymą.

 
Milda Pociūnienė
Milda Pociūnienė
Darbo grupės vadovė
+370 685 29477,
Milda.Pociuniene@lt.ey.com

Klausiate - atsakome

Pirkimo PVM atskaita vykdant individualią veiklą pagal pažymą

prieš 8 val. Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar galima pirkimo PVM atskaita nuo maisto, higienos prekių, geriamo vandens, kavos ir kitų panašių prekių, kai fizinis asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymą?

Fizinių asmenų iš Mažosios bendrijos gautų pajamų apmokestinimas

2021-01-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos fizinių asmenų pajamos, gautos iš Mažosios bendrijos?

COVID-19 testo išlaidų kompensavimas vykstant į komandiruotę

2021-01-11 Mokesčiai, Teisė
R. Žukaitė

Ar darbdavys privalo padengti komandiruojamo darbuotojo COVID-19 testo išlaidas?

Paslaugų, su kuriomis perduodama ir tokių paslaugų teikimui reikalinga įranga, vertinimas PVM požiūriu

2021-01-06 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar paslauga, su kuria buvo perduota ir jos teikimui reikalinga įranga, PVM aspektu yra vienos paslaugos teikimas, kelių paslaugų teikimas ar paslaugos ir prekės tiekimas?