SAF-T analitika

Turėti vien techniškai tvarkingą SAF-T rinkmeną – nepakanka. Yra būtina žinoti, kokie duomenys yra įtraukti į SAF-T rinkmeną, bei ką mokesčių administratorius pamatys Jūsų rinkmenoje.
 
EY SAF-T LT analitika bei EY specialistų teikiamos SAF-T analitikos paslaugos – tai sprendimai užtikrinantys SAF-T rinkmenos duomenų kokybę bei mokestinių rizikų identifikavimą. 

SAF-T rinkmenos patikrinimą atliksime naudodami daugiau nei 400 automatizuotų testų

Naudokitės mūsų EY SAF-T LT analitikos paslaugomis ir būkite tikri, kad kontrolės veiksmų metu mokesčių administratoriui pateiksite teisingus ir rizikos nekeliančius duomenis.

 

Kodėl Jums reikalinga EY SAF-T LT analitika bei SAF-T analitikos paslaugos?

Gavęs apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje mokesčių administratorius atliks automatizuotus finansinius, mokestinius, apskaitos, techninius ir kt. testus. Detalus ir efektyvus patikrinimo būdas leis greitai pastebėti neatitikimus ir identifikuoti neteisingai deklaruotus mokesčius.

Testuodamas bendrovių pardavimų, pirkimų, prekių judėjimo bei kitus SAF-T rinkmenoje esančius duomenis bei lygindamas šią informaciją su jau pateiktomis mokesčių deklaracijomis bei ataskaitomis, mokesčių administratorius turės galimybę ne tik identifikuoti neteisingai deklaruotas pajamas, nepagrįstus leidžiamus atskaitymus, vengimą deklaruoti mokesčius, tačiau ir nustatyti nepagrįstai atskaitytą pirkimo PVM, neteisingą 0 proc. PVM tarifo taikymą bei kitas klaidas.

SAF-T rinkmena su netvarkingai pateiktais ar neteisingais duomenimis gali būti ne tik netinkama pateikimui i.SAF-T posistemyje bei privalomai koreguojama, tačiau kartu kyla ir administracinių baudų ar patikimo mokesčio mokėtojo statuso praradimo rizikos.

Mes padėsime užtikrinti SAF-T rinkmenos kokybę bei suvaldyti mokestines rizikas

EY SAF-T LT analitika – tai duomenų patikrinimui skirta programa. EY SAF-T LT analitika veikia automatizuotų testų pagrindu, yra nuolat palaikoma ir atnaujinama EY tiesioginių ir netiesioginių mokesčių ekspertų.

EY SAF-T LT analitikos pagalba EY specialistai padės Jums užtikrinti paruoštos SAF-T rinkmenos kokybę bei suvaldyti identifikuotas mokestines rizikas.

 
Kokias SAF-T analitikos paslaugas Jums suteiks EY specialistai?
 

  • Pirmo susitikimo metu su Jumis aptarsime bendrovės taikomus apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo principus
  • Turėdami Jūsų bendrovės SAF-T rinkmeną, EY SAF-T LT analitikos pagalba atliksime automatizuotus techninius, apskaitos, finansų ir mokesčių apskaičiavimo teisingumą tikrinančius testus, nuolat kuriamus EY mokesčių ekspertų
  • Automatizuotų testų bei mokesčių ekspertų pagalba patikrinsime SAF-T rinkmenos atitikimą su jau pateiktais mokesčių administratoriui duomenimis, esančius i.SAF registruose, PVM ir pelno mokesčio deklaracijose
  • Parengsime ir pristatysime Jums ataskaitą su analitikos metu identifikuotomis rizikomis
  • Identifikuosime kritines vietas, neįvykdytas mokestines prievoles, jų eliminavimui būtinus tolimesnius žingsnius bei pristatysime siūlomą veiksmų planą
  • Identifikuosime mokesčių sutaupymo galimybes, jei tokių būtų nustatyta
  • Susitikimo metu pristatysime rekomendacijas mokesčių apskaičiavimo, perskaičiavimo ir mokesčių deklaracijų patikslinimui.

Būkite žingsniu priekyje ir pasitikėkite savo SAF-T rinkmena

Kreipkitės į mus dėl SAF-T analitikos paslaugų ir būkite užtikrinti, kad, mokesčių administratoriui pareikalavus SAF-T rinkmenos, Jūs būsite žingsniu priekyje ir pasitikėsite savo teikiama duomenų rinkmena.
 

Per kiek laiko suteikiamos SAF-T analitikos paslaugos?

Paslaugos suteikiamos per 3-4 savaites nuo SAF-T rinkmenos pateikimo ir paslaugų užsakymo pasirašymo.
 

Kiek kainuoja EY SAF-T LT analitika?

SAF-T analitikos paslaugų įkainiai nustatomi individualiai, pagal Jums aktualių SAF-T analitikos paslaugų apimtį. 

Kreipkitės į mus ir gaukite Jums tinkamiausią SAF-T analitikos pasiūlymą.

 
Milda Pociūnienė
Milda Pociūnienė
Darbo grupės vadovė
+370 685 29477,
Milda.Pociuniene@lt.ey.com

Naujienos ir straipsniai

scary_lady

VMI priminė apie bendrovėms kilusią SAF-T prievolę

2020-11-25 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė
server_computer

Kaip SAF-T reikalavimus iš naštos paversti nauda?

2019-12-05 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė
children_reading_minds

Pradeda veikti i.SAF-T posistemis

2019-05-23 Mokesčiai, Apskaita
A. Narkis
man_on_the_computer

VMI paskelbė naują SAF-T XML struktūros aprašą

2019-04-11 Mokesčiai
A. Narkis
pc-programming-code-data

Kaip pildyti privalomus laukus SAF-T rinkmenoje?

2019-02-14 Mokesčiai
L. Vasinauskė
saf-t_mokymai

Pirmieji i.SAF-T modulio išorinių naudotojų mokymai

2018-11-27 Mokesčiai, Apskaita
S. Pocevičiūtė
stairs-woman-runing

VMI pagaliau patvirtino SAF-T 2.01 versiją

2018-10-16 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Situacijos

SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" dalies pildymas

2020-08-19 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Kokie duomenys yra teikiami SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" (Payments) dalyje?

Nebaigtos statybos duomenų įtraukimas į SAF-T rinkmeną

2020-08-10 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar SAF-T rinkmenos ilgalaikio turto dalyje turi būti pateikiama informacija apie nebaigtą statybą?

SAF-T 4.4 „Prekių judėjimas“ dalies pildymas

2020-07-27 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Kokios ūkinės operacijos turi būti įtraukiamos į 4.4 „Prekių judėjimas“ (MovementOfGoods) dalį?

Avansinių apyskaitų duomenų teikimas SAF-T rinkmenoje

2020-07-08 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar reikia pateikti SAF-T rinkmenoje darbuotojo patirtas išlaidas, kurias bendrovė kompensuoja pagal pateiktus avansinių apyskaitų dokumentus ?

El. seminarai ir video apžvalgos