Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
 • Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;
 • Komandiruočių sąnaudos;
 • Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;
 • Natūralios netekties nuostoliai;
 • Mokesčiai;
 • Beviltiškos skolos;
 • Išlaidos darbuotojų ir jų šeimos narių naudai;
 • Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;
 • Parama;
 • Narių mokesčiai, įnašai, įmokos;
 • Mokestinio laikotarpio nuostoliai;
 • Palūkanų sąnaudos (EBITDA taisyklė).

Klausiate - atsakome

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų keitimas pagal TFAS ir PM atžvilgiu

prieš 2 d. Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kokius veiksmus Bendrovė turėtų atlikti pakeitus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, kad atitiktų Pelno mokesčio reikalavimus?

Beviltiškų skolų pripažinimas leidžiamais atskaitymais skolininko bankroto atveju

2021-08-30 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kokius dokumentus privalo turėti Bendrovė, siekdama pripažinti beviltiškas skolas leidžiamais atskaitymais skolininko bankroto atveju?

Mokymosi išlaidų apskaita bei apmokestinimas GPM ir pelno mokesčiu

2021-06-21 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai reikėtų registruoti Bendrovės apmokėtas už darbuotojo mokymąsi sumas apskaitoje? Ar šios sumos apmokestinamos GPM ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Mokestinėje apskaitoje nudėvėto ilgalaikio turto remontas

2021-05-31 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomas naudingą tarnavimo laiką pailginantis nudėvėto ilgalaikio materialaus turto remontas?