Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos (PMĮ 22 str.)

Situacijos

Pirkimo PVM atskaita vykdant individualią veiklą pagal pažymą

2021-01-18 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar galima pirkimo PVM atskaita nuo maisto, higienos prekių, geriamo vandens, kavos ir kitų panašių prekių, kai fizinis asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymą?

Interneto svetainės sukūrimo išlaidų traktavimas apskaitoje ir PM tikslais

2020-12-16 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar interneto svetainės sukūrimo išlaidos finansinėje apskaitoje turi būti pripažįstamos reklamos sąnaudomis ar nematerialiuoju turtu?

Renginio, skirto verslo klientams, išlaidų atskaitymas iš pajamų

2020-07-13 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar galima renginio išlaidas priskirti reprezentacinėms sąnaudoms, jei į renginį pakviesti ir asocijuoti asmenys?

Pirkimo PVM atskaita nuo reprezentacinių sąnaudų

2020-02-20 Mokesčiai
M. Kučnerė

Pirkimo PVM atskaitai taikomi ribojimai, kai PVM patirtas įsigyjant reprezentacijai reikalingas prekes ir paslaugas.