Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos

Situacijos

Dovanų verslo partneriams traktavimas PVM tikslais

2021-05-26 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kada bendrovės, dovanojančios verslo partneriams dovanas, nuo tokių dovanų privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą pardavimo PVM?

Pirkimo PVM atskaita vykdant individualią veiklą pagal pažymą

2021-01-18 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar galima pirkimo PVM atskaita nuo maisto, higienos prekių, geriamo vandens, kavos ir kitų panašių prekių, kai fizinis asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymą?

Interneto svetainės sukūrimo išlaidų traktavimas apskaitoje ir PM tikslais

2020-12-16 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar interneto svetainės sukūrimo išlaidos finansinėje apskaitoje turi būti pripažįstamos reklamos sąnaudomis ar nematerialiuoju turtu?

Renginio, skirto verslo klientams, išlaidų atskaitymas iš pajamų

2020-07-13 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar galima renginio išlaidas priskirti reprezentacinėms sąnaudoms, jei į renginį pakviesti ir asocijuoti asmenys?