PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai

PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta:

 1. Išrašymo data;
 2. Serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą;
 3. Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
 4. Prekių arba paslaugų pirkėjo PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas;
 5. Prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);
 6. Prekių arba paslaugų pirkėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;
 7. Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis;
 8. Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita-faktūra įforminamas avanso gavimas – avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;
 9. Tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;
 10. Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;
 11. PVM tarifas (tarifai);
 12. PVM suma eurais;
 13. Bet kokia kita nuoroda, kad prekės (paslaugos) neapmokestinamos ar apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą;
 14. PVMĮ 2 straipsnio 16 dalyje nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę (t. y. eksploatavimo pradžia, rida, valandų skaičius) – naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę atveju;
 15. Fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas, – kai pagal šį Įstatymą prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens Lietuvoje paskirtam fiskaliniam agentui;
 16. Kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), – nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“;
 17. Kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – nuoroda „Pinigų apskaitos sistema“;
 18. Kai PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardu įformina pirkėjas, – nuoroda „Sąskaitų faktūrų išsirašymas“.

Supaprastinta PVM sąskaita faktūra – tai PVM sąskaita, kurioje yra mažiau rekvizitų ir kurią galima išrašyti, kai pardavimo suma ne didesnė kaip 100 eurų plius PVM. Tačiau kai pirkėjas yra įmonė, šis dokumentas netinka, nes pirkėjas negalės pagrįsti leidžiamų atskaitymų.

Supaprastinti PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai:

 1. Išrašymo data;
 2. Numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;
 3. Prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
 4. Prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo);
 5. Prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;
 6. Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas;
 7. Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;
 8. PVM tarifas (tarifai);
 9. PVM suma nacionaline valiuta.

Mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje parduodant prekes ir paslaugas, kasos aparato kvitas, kuriame nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir kuriame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją, laikomas PVM sąskaita faktūra.


Naujienos


Klausiate - atsakome

Dėl PVM sąskaitų faktūrų saugojimo nuo 2021 m. sausio 1 d.

2021-01-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė PVM sąskaitų faktūrų saugojimo tvarka?

Skolų už patalpų nuomą nurašymo įforminimas

2020-11-23 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Bendrovei nuomotojas nurašė dalį skolos už nuomą. Kokias dokumentais tai turėtų būti įfominta ir kokius įrašus reiktų užregistruoti apskaitoje?

Akcijų pardavimo sandorio įforminimas PVM sąskaita faktūra

2020-10-26 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar, atsižvelgiant į PVMĮ nuostatas, bendrovės akcijų pardavimo sandorį būtina įforminti PVM sąskaita faktūra arba kitu laisvos formos dokumentu, ar užtenka tik pirkimo - pardavimo sutarties?

Popierinių ir (arba) elektroninių PVM sąskaitų faktūrų saugojimo reikalavimai

2020-09-16 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokie išrašytų PVM sąskaitų faktūrų saugojimo reikalavimai yra keliami užsienio bendrovėms, pradėjusioms vykdyti ekonominę veiklą Lietuvoje per įsteigtą padalinį?