PVM registracijos procedūra

Norint įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvoje pildoma prašymo FR0388 forma per Lietuvos mokesčių administratoriaus portalą Mano VMI. PVM registracija trunka 3 darbo dienas nuo visų papildomai pateiktų ir (ar) patikslintų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos.

A. Lietuvos juridiniai asmenys

Lietuvos juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, kurie nėra įsiregistravę Lietuvos PVM mokėtojų registre, visų pirma turi įvertinti, ar jiems nėra prievolės mokesčių administratoriui pateikti pranešimo apie juridinio asmens duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (forma FR0791). Atsinaujinus duomenis, jei reikia, Lietuvos juridinis asmuo gali teikti prašymą dėl įregistravimo Lietuvos PVM mokėtoju.

B. Užsienio juridinis asmenys

Užsienio juridiniai asmenys, norėdami įsiregistruoti PVM mokėtojais Lietuvoje, tačiau neturintys mokesčių mokėtojo kodo Lietuvoje, pirmiausia turi pateikti prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą (forma FR0227). Registracija į mokesčių mokėtojų registrą trunka 5 darbo dienas. VMI suteikus mokesčių mokėtojo kodą, užsienio juridinis asmuo gali pateikti prašymą dėl įregistravimo į Lietuvos PVM mokėtojų registrą.


Klausiate - atsakome

Dėl PVM prievolių, susijusių su ES vidaus nuotoline prekyba prekėmis, pasikeitimų nuo 2021 m. liepos 1 d.

2021-05-31 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokių pokyčių nuo 2021 m. liepos 1 d. sulauks Lietuvos apmokestinamieji asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą prekėmis ES viduje?

Dėl prievolės registruotis PVM tikslais kitose ES valstybėse narėse, kai ES pirkėjams teikiamos krovinių vežimo paslaugos

2021-02-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos bendrovėms, teikiančioms krovinių gabenimo paslaugas ES pirkėjams, kyla prievolė registruotis PVM tikslais tose ES valstybėse narėse?

Mikroįmonių prievolė registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, kai dėl iš valstybės gautų subsidijų viršijama nustatyta 45 tūkst. Eur atlygio riba

2020-08-12 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar iš valstybės gaunamos subsidijos mikroįmonių likvidumui išsaugoti turi būti įtraukiamos į metinę 45 tūkst. Eur atlygio iš PVM apmokestinamos veiklos ribą, kurią viršijus kyla prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Gyventojo, turinčio verslo liudijimą, nekilnojamo turto nuomos pajamų apmokestinimas

2020-06-10 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar gali kilti papildomos mokestinės prievolės gyventojui, nuomojančiam gyvenamosios paskirties patalpas pagal verslo liudijimą?