PVM registracija Lietuvoje

1. Privaloma PVM registracija

A. Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju, kai:

  • Bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų ribą;
  • Įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti. Tokiu atveju apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju nors ir neviršijo 45 000 eurų ribos.

B. Užsienio apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje:

  • Nuo pat ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų ribą), jeigu jis tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas Lietuvos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai prekės ir/ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM arba joms taikomas 0 % PVM tarifas;
  • Vykdant nuotolinę prekybą, jeigu tiekiamų į LR atgabentų prekių vertė (be PVM) per praėjusius kalendorinius metus viršija arba einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų ribą.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, įsikūręs ES, gali pats įsiregistruoti į PVM mokėtojų registrą, tuo tarpu užsienio apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už ES ribų ir neturintis padalinio Lietuvoje, gali įsiregistruoti į PVM mokėtojų registrą tik per Lietuvos Respublikoje esantį fiskalinį agentą.

2. Savanoriška PVM registracija

PVM mokėtojais  savanoriškai yra registruojami LR asmenys,  kurie jau vykdo arba tik ketina vykdyti ekonominę veiklą, nors ir atlygis už vykdomą veiklą neviršijo nustatytos 45 000 eurų ribos, ar iš kitos valstybės narės įsigytų prekių vertė neviršijo 14 000 eurų ribos.

Užsienio apmokestinamieji asmenys taip pat gali pateikti prašymą savanoriškai registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje.


Klausiate - atsakome

Dėl PVM prievolių, susijusių su ES vidaus nuotoline prekyba prekėmis, pasikeitimų nuo 2021 m. liepos 1 d.

2021-05-31 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokių pokyčių nuo 2021 m. liepos 1 d. sulauks Lietuvos apmokestinamieji asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą prekėmis ES viduje?

Dėl prievolės registruotis PVM tikslais kitose ES valstybėse narėse, kai ES pirkėjams teikiamos krovinių vežimo paslaugos

2021-02-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos bendrovėms, teikiančioms krovinių gabenimo paslaugas ES pirkėjams, kyla prievolė registruotis PVM tikslais tose ES valstybėse narėse?

Mikroįmonių prievolė registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, kai dėl iš valstybės gautų subsidijų viršijama nustatyta 45 tūkst. Eur atlygio riba

2020-08-12 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar iš valstybės gaunamos subsidijos mikroįmonių likvidumui išsaugoti turi būti įtraukiamos į metinę 45 tūkst. Eur atlygio iš PVM apmokestinamos veiklos ribą, kurią viršijus kyla prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Gyventojo, turinčio verslo liudijimą, nekilnojamo turto nuomos pajamų apmokestinimas

2020-06-10 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar gali kilti papildomos mokestinės prievolės gyventojui, nuomojančiam gyvenamosios paskirties patalpas pagal verslo liudijimą?