PVM objektas

PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:

  1. Prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį, ir
  2. Prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal PVMĮ nuostatas vyksta šalies teritorijoje, ir
  3. Prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks.

PVM objektas taip pat yra prekių įsigijimas už atlygį šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės, kai:

  1. Prekes iš apmokestinamojo asmens įsigyja apmokestinamasis asmuo;
  2. Naujas transporto priemones įsigyja bet kuris asmuo (nepriklausomai nuo to, ar įsigyja fizinis ar juridinis asmuo);
  3. Akcizais apmokestinamas prekes, už kurias prievolė apskaičiuoti akcizus pagal LR akcizų įstatymą atsiranda Lietuvoje, įsigyja bet kuris asmuo, išskyrus fizinį asmenį, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

Importo PVM objektas yra prekių importas (atgabenimas iš kitos ne ES valstybės narės), kai prekės pagal PVMĮ nuostatas laikomos importuotomis (išleistomis į laisvą apyvartą) šalies teritorijoje.

Kiti atvejai, susiję su tarptautiniu prekių pervežimu (pvz.: prekių, kurioms bus įforminama laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo procedūra, tiekimas, kai prekės bus saugomos laisvojoje zonoje).


Klausiate - atsakome

Išlaidų kompensavimo dokumentai

2021-07-07 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokiais apskaitos dokumentais Bendrovė turėtų įforminamti gautas išlaidų kompensacijos sumas?

Specialios apmokestinimo PVM schemos taikymas, parduodant naudotus lengvuosius automobilius

2021-06-30 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais Lietuvos bendrovės, užsiimančios naudotų lengvųjų automobilių prekyba, gali taikyti specialią apmokestinimo PVM schemą ir pardavimo PVM skaičiuoti nuo tiekiamo automobilio maržos?

Gamybos paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiu PVM tarifu yra apmokestinamos Lietuvos Bendrovių užsienio apmokestinamiesiems asmenims teikiamos gamybos paslaugos, kai produkcija yra gaminama iš kliento žaliavų?

Darbuotojams suteiktos naudos apmokestinimo ypatumai

2021-06-07 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinama kompensacija darbuotojams už individualiai jiems pritaikytų akinių įsigijimą darbo funkcijoms atlikti?