PVM atskaitos tikslinimas (PVMĮ 65 str. - 70 str.)

Situacijos

PVM atskaitos tikslinimas dėl karantino metu prarastų prekių, kai neatsiskaitoma su prekių tiekėju

2020-05-18 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais karantino metu prarastų greitai gendančių prekių pirkimo PVM atskaita turi būti tikslinama bendrąja tvarka ir kokiais gali būti netikslinama?

Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas dėl visuotinio prekybos draudimo Lietuvoje metu prarastų prekių

2020-05-11 Mokesčiai
E. Džekčiorius

VMI prie FM 2020 m. kovo 30 d. nustatė tvarką, nurodančią kokiais atvejais pirkimo PVM atskaita turi būti tikslinama bendrąja tvarka ir kokiais atvejais atskaitos tikslinti nereikia

PVM atskaitos tikslinimas dėl karantino metu prarastų greitai gendančių prekių

2020-05-04 Mokesčiai
E. Džekčiorius

VMI prie FM 2020 m. kovo 30 d. paskelbė išaiškinimą dėl pirkimo PVM atskaitos tikslinimo, susijusio su prarastomis greitai gendančiomis prekėmis bei nustatė tvarką, kokiais atvejais pirkimo PVM atskaita gali būti netikslinama

Nenudėvėto ilgalaikio turto nurašymas pelno mokesčio tikslais

2020-02-18 Mokesčiai
M. Kučnerė

Nurašant nenudėvėtą ilgalaikį turtą yra būtina įvertinti jo įtaką pelno mokesčio skaičiavimams