PVM apskaita, sąskaitos faktūros, dokumentų saugojimas (PVMĮ 78 str. - 83 str.)

Kokie rekvizitai pagal PVMĮ nuostatas turi būti nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje ir supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje, bei informaciją apie kreditinius ir debetinius dokumentus galite rasti ČIA

Situacijos

Gamybos paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiu PVM tarifu yra apmokestinamos Lietuvos Bendrovių užsienio apmokestinamiesiems asmenims teikiamos gamybos paslaugos, kai produkcija yra gaminama iš kliento žaliavų?

Pirkėjų skolų beviltiškumą pagrindžiantys dokumentai

2021-06-16 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokius dokumentus privalo turėti Lietuvos bendrovės, kad galėtų pagrįstai laikyti pirkėjų skolas beviltiškomis ir atitinkamai patikslinti mokėtiną į biudžetą PVM sumą?

Suteiktų prekybinių (apyvartos) nuolaidų įforminimas kreditiniais dokumentais

2021-04-05 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Į ką Lietuvos bendrovės turėtų atkreipti dėmesį, kai kreditinėmis PVM sąskaitomis faktūromis įforminamos pirkėjams suteiktos prekybines (apyvartos) nuolaidos?

Prekių, skirtų teikti paslaugoms, persivežimas į kitą ES valstybę narę bei vėlesnis tų prekių grąžinimas į Lietuvą

2021-02-14 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos bendrovėms, kurios prekes, skirtas teikti paslaugoms, persiveža į kitą ES valstybę narę?