PVM apmokestinamoji vertė (PVMĮ 15 str.)

Situacijos

Specialios apmokestinimo PVM schemos taikymas, parduodant naudotus lengvuosius automobilius

2021-06-30 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais Lietuvos bendrovės, užsiimančios naudotų lengvųjų automobilių prekyba, gali taikyti specialią apmokestinimo PVM schemą ir pardavimo PVM skaičiuoti nuo tiekiamo automobilio maržos?

Paslaugų, su kuriomis perduodama ir tokių paslaugų teikimui reikalinga įranga, vertinimas PVM požiūriu

2021-01-06 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar paslauga, su kuria buvo perduota ir jos teikimui reikalinga įranga, PVM aspektu yra vienos paslaugos teikimas, kelių paslaugų teikimas ar paslaugos ir prekės tiekimas?

PVM atskaitos procento apskaičiavimas gavus subsidiją mikroįmonėms

2020-09-21 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip apskaičiuoti metinėje PVM deklaracijoje deklaruojamą pirkimo (importo) PVM atskaitos procentą, kai mišrią veiklą vykdanti mikroįmonė gauna subsidiją likvidumui išsaugoti?

Subsidijų daliniam darbo užmokesčio kompensavimui traktavimas, apskaičiuojant mišrią veiklą vykdančių bendrovių pirkimo PVM atskaitos procentą

2020-09-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip yra traktuojamos mišrią veiklą vykdančių bendrovių iš valstybės gautos subsidijos, skirtos darbo užmokesčio kompensavimui už prastovas, pirkimo PVM atskaitos procento apskaičiavimo metu?