Pridėtinės vertės mokestis

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra vienas iš pagrindinių netiesioginių mokesčių, sudarantis didžiausią dalį valstybės biudžeto pajamose. PVM yra įtraukiamas į prekės ar paslaugos galutinę kainą, todėl jį faktiškai sumoka tokių prekių ar paslaugų galutiniai vartotojai. PVM, išskyrus muitinės kontroliuojamą PVM, kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (VMI).

PVM Lietuvoje buvo įvestas 2002 m. kovo 5 d. PVMĮ, kuris didžiąja dalimi įsigaliojo nuo 2002 m. liepos 1 d. ir su pakeitimais yra aktualus iki dabar. 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo PVMĮ pakeitimai, susiję su nuotoline ir el. prekyba.

Deklaracijos ir formos

Pavadinimas Numeris Laikotarpis Forma Taisyklės
Prašymas įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis FR0388 v.2
Užsienio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) FR0445 v.1
Metinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Šią deklaraciją teikia tie PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie PVM tikslais vykdo mišrią veiklą FR0516 v.1 Nuo 2004-01-01
Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaita FR0564 v.4 Nuo 2020-01-01
PVM deklaracija FR0600 v.2 Nuo 2004-05-01
PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita FR0608 v.2 Nuo 2000-01-01
Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracija FR0620 v.2 Nuo 2018-01-01
Prašymas grąžinti importo pridėtinės vertės mokestį FR0719 v.1
Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 v.3
Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą) FR0791 v.4
Prašymas nustatyti PVM mokestinį laikotarpį PVM105 v.1
PVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF) i.SAF Nuo 2016-10-01

Klausiate - atsakome

Trikampės prekybos supaprastinimo taikymas, kai tiekėjas įsikūręs ne ES

prieš 4 d. Mokesčiai
M. Petkeviciene

Ar galima taikyti trikampės prekybos supaprastinimą, kai prekės įsigyjamos iš ne ES valstybėje narėje įsikūrusio pardavėjo?

Mokestinės prievolės, kai prekių įsigijimas vyksta už Lietuvos teritorijos ribų

2021-12-29 Mokesčiai
M. Petkeviciene

Kokios kyla mokestinės prievolės Lietuvoje, kai PVM sumokamas prekių įsigijimo metu Vokietijoje?

Dovanų verslo partneriams apmokestinimas PVM

2021-12-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kada nuo verslo partneriams įteiktų dovanų kyla prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM kaip nuo prekių, suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti?

Gydymo įstaigoms neatlygintinai tiekiamų paramos prekių pirkimo PVM atskaita

2021-12-22 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar galima į PVM atskaitą įtraukti pirkimo PVM, patirtą įsigyjant prekes, kurios neatlygintinai, kaip parama, bus perduotos gydymo įstaigoms?