Prestižas

Situacijos

Prestižo vertės pripažinimas pelno mokesčio tikslais

2018-04-11 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Prestižo vertės pripažinimas tais atvejais, kai įsigyjama veikla kaip kompleksas arba kai įsigyjama veiklos dalis, kaip teisių ir prievolių visuma.

Prestižo vertės amortizacija įsigijus veiklą kaip kompleksą

2018-04-11 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Įsigijus kito vieneto veiklą ar jo veiklos dalį, susidariusi prestižo vertė, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti traukiama į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Prestižo vertės amortizacija įsigijus akcijas

2018-04-09 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Įsigijus kito vieneto akcijas, susidariusi prestižo vertė, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti traukiama į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.