Prestižas: samprata ir pripažinimas PREMIUM

2021-10-25 Mokesčiai, Apskaita
prestižas, verslo įsigijimas, prisijungimas
El. seminaro vedėjai
Egidijus  Kundelis
Jogintė Bagdonaitė

Vyr. darbo grupės vadovas Egidijus Kundelis ir vyr. konsultantė Jogintė Bagdonaitė apžvelgė prestižo sampratą, pripažinimo kriterijus ir jų esminius skirtumus finansinėje ir mokestinėje apskaitoje, kai įsigyjama įmonė arba perkamas verslas.


El. seminaro metu buvo apžvelgiama prestižo samprata, pripažinimo kriterijai bei jų pripažinimo esminiai skirtumai finansinėje ir mokestinėje apskaitoje, kai įsigyjama įmonė arba perkamas verslas. Taip pat buvo paaiškinti prestižo amortizacijos aspektai, atskleisti pagrindiniai prestižo apskaičiavimo niuansai.

Pagrindinės temos:

  • Prestižo samprata ir esminiai skirtumai finansinėje apskaitoje pagal VAS, įsigyjant įmonę bei perkant verslą.
  • Prestižo vertės apskaičiavimo principai.
  • Kertiniai prestižo amortizacijos aspektai.
  • Dažniausiai pasitaikančios klaidos.

El. seminaro metu buvo atsakoma į žiūrovų klausimus.