Prestižas

Situacijos

Prestižo sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2019-09-26 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Veiklos atskyrimo ar perleidimo atveju susidariusio prestižo sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais.

Prestižo traktavimas veiklos pardavimo, perleidimo ar atskyrimo atvejais

2019-09-10 Mokesčiai
K. Lisauskas

Po reorganizacijos Bendrovėje susidarė prestižas. Planuodama tolimesnius sandorius, Bendrovė turi įvertinti dėl turimo prestižo galinčias kilti mokestines prievoles.

Prestižo pripažinimas pelno mokesčio tikslais įsigijus veiklą kaip kompleksą

2018-04-11 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Įsigijus kito vieneto veiklą ar jo veiklos dalį, susidariusi neigiamo prestižo vertė, turi būti priskiriama pajamoms jos įsigijimo momentu.

Prestižo, susidariusio dėl akcijų įsigijimo, pripažinimas pelno mokesčio tikslais

2018-04-11 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Įsigijus kito vieneto akcijas susidariusi neigiamo prestižo vertė, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti priskiriama pajamoms vėlesnio šių vienetų reorganizavimo metu.

El. seminarai ir video apžvalgos

woman_deal_handshake
0:06:10