Prekių tiekimo vieta (PVMĮ 12 str.)

Situacijos

Lietuvoje įsikūrusio tarpininko trikampėje prekyboje įsigyjamų prekių apmokestinimas PVM Lietuvoje

2018-04-11 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kai Lietuvos bendrovė dalyvauja tiekimo grandinėje iš vienos ES valstybės, o prekės gabenamos tiesiogiai pirkėjui kitoje ES valstybėje, Lietuvos bendrovė tokio tiekimo gali neapmokestinti PVM Lietuvoje, tačiau turi būti tenkinamos visos PVM įstatyme…

Kitoje ES valstybėje instaliuojamų ir (ar) surenkamų prekių tiekimo vietos nustatymas

2018-04-11 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Gabenamų prekių tiekimo vieta ne visais atvejais yra ta vieta, kurioje prasidėjo šių prekių gabenimas.

Programinės įrangos tiekimo apmokestinimas PVM

2018-04-06 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Programinės įrangos tiekimas, priklausomai nuo programinės įrangos pobūdžio ir paskirties, gali būti apmokestinamas PVM pagal prekių tiekimo arba paslaugų teikimo taisykles.

Gabenamų prekių tiekimo vietos nustatymas

2018-03-26 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Siekiant tinkamai apmokestinti prekių tiekimą PVM, būtina nustatyti prekių tiekimo vietą.