Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaita (FR0564)

Situacijos

Mokymo paslaugų deklaravimas FR0564 ataskaitoje

2019-09-19 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar Bendrovei kyla prievolė teikti Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitą, kai Bendrovė teikia mokymo paslaugas Lietuvoje, o paslaugų gavėjas - užsienio vienetas?

Prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitos (FR0564) pildymas trikampės prekybos atveju

2018-08-06 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Tiekiant prekes kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams, reikia įvertinti atvejus, kuriais privaloma pildyti prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitą FR0564.

Savanoriška apmokestinamojo asmens registracija PVM mokėtojų registre bei būsimos deklaravimo bei ataskaitų teikimo prievolės

2018-07-23 Mokesčiai
I. Misiūnas

Atsižvelgiant į PVM įstatymo nuostatas, registruotis į PVM mokėtojų registrą galima ir savanoriškai, neatsižvelgiant į tai, kad bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą Lietuvos teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per…

PVM sąskaitos faktūros teisingas išrašymas kai paslaugo suteiktos už LR teritorijos ribų įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui

2018-05-08 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Teikiant paslaugas užsienio apmokestinamajam asmeniui, svarbu atsižvelgti į teikiamų paslaugų pobūdį, pirkėjo įsikūrimo vietą ir tokiu būdu teisingai nustatyti paslaugų suteikimo vietą.