Prekių tiekimas ir siuntimas į Jungtinę Karalystę: PVM apmokestinimo principai

2021-05-12 Mokesčiai
eksportas, Brexit, tarptautinė prekyba, Jungtinė Karalystė, el. prekyvietė, nuotolinė prekyba
El. seminaro vedėjai
Laura Žigaitytė

El. seminaro metu EY mokesčių skyriaus vyresnioji mokesčių konsultantė Laura Žigaitytė apžvelgs pagrindinius PVM skaičiavimo ir sumokėjimo principus tiekiant ir siunčiant prekes į Jungtinę Karalystę.


2020 m. sausio 31 d. Jungtinei Karalystei (toliau - JK) išstojus iš ES, buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, kuris tesėsi iki 2020 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 24 d. ES ir JK susitarė dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo, kuris buvo laikino galiojimo.

2021 m. balandžio 29 d. Taryba priėmė sprendimą (ES) 2021/689 dėl ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir susitarimo dėl informacijos saugumo sudarymo. Minėti susitarimai įsigaliojo 2021 m. gegužės 1 d.

Atsižvelgiant į tai, kad JK išstojimo iš ES pereinamasis laikotarpis pasibaigė, prekių siuntimui ir tiekimui į JK yra taikoma bendra prekybos į trečiąsias šalis tvarka ir atitinkamai keitėsi PVM prievolės tokius sandorius vykdantiems asmenims.

El. seminaro metu bus pristatomi pagrindiniai pasikeitimai dėl JK išstojimo iš ES ir aptariamos šios temos:

  • Kokios PVM skaičiavimo ir sumokėjimo taisyklės taikomos tiekiant prekes JK įsikūrusiems PVM mokėtojams;

  • Kokios PVM skaičiavimo ir sumokėjimo taisyklės taikomos tiekiant prekes JK gyvenantiems fiziniams asmenims, atsižvelgiant į tiekiamų prekių vertę bei pardavimo būdą, t. y. ar prekės yra parduodamos per el. prekyvietę, ar ne per el. prekyvietę

  • Į ką svarbu atkreipti dėmesį asmenims, tiekiant prekes fiziniams asmenims nuo 2021 m. sausio mėn. bei vykdžiusiems nuotolinę prekybą JK 2020 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais.

Išvardintos temos el. seminaro metu bus aptariamos nagrinėjant praktinius pavyzdžius.