Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti

Laikoma, kad prekė buvo PVM mokėtojo suvartota privatiems poreikiams tenkinti, jeigu PVM mokėtojo disponuojama prekė, kurios pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis (o jeigu prekė pasigaminta – jai pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir (arba) paslaugų) buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą:

  1. Perduodama neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta preke kaip jos savininkas, arba
  2. Sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas tokiam sunaudojimui skirtų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymą negalėtų atskaityti.

Tačiau prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti nelaikoma, kai:

  • Prekės perduodamos ar sunaudojamos kaip tyrimų pavyzdžiai, t. y. prekės, atitinkančios įprastinės PVM mokėtojo veiklos pobūdį, perduodamos ar sunaudojamos ištyrimui, analizei ar bandymui;
  • Prekės arba paslaugos perduodamos arba sunaudojamos kaip nedidelės vertės dovanos (reklamai, reprezentacijai, labdarai ir (arba) paramai). Taikomi tam tikri apribojimai, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 861;
  • Prekės prarandamos.

Klausiate - atsakome

Darbuotojams suteiktos naudos apmokestinimo ypatumai

2021-06-07 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinama kompensacija darbuotojams už individualiai jiems pritaikytų akinių įsigijimą darbo funkcijoms atlikti?

Dovanų verslo partneriams traktavimas PVM tikslais

2021-05-26 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kada bendrovės, dovanojančios verslo partneriams dovanas, nuo tokių dovanų privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą pardavimo PVM?

Neatlygintinai teikiamų paslaugų, kuriomis siekiama pritraukti naujus klientus, traktavimas PVM tikslais

2020-09-30 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Jei naujiems klientams leidžiama laikinai pasinaudoti teikiamomis paslaugomis nemokamai, ar kiltų prievolė skaičiuoti pardavimo PVM dėl paslaugų suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti?

Nuomotojo ekstremalios situacijos metu nuomininkui suteiktos 100 proc. nuolaidos patalpų nuomos mokesčiui traktavimas PVM tikslais

2020-08-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla nuomotojams, kurie ekstremalios situacijos Lietuvoje metu nuomininkams suteikia 100 proc. nuolaidą patalpų nuomos mokesčiui ir kitiems su juo susijusiems kaštams?