Prekių suvartojimas bei paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 str., 8 str.)

PVMĮ nuostatas dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti galite rasti ČIA

Situacijos

ES PVM mokėtojo neatlygintinai tiekiamų prekių Lietuvos apmokestinamajam asmeniui traktavimas PVM tikslais

2020-06-17 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės Lietuvoje kyla ES Bendrovei, PVM mokėtojai Vokietijoje, neatlygintinai tiekiant vaistus Lietuvos apmokestinamajam asmeniui - Kauno klinikinei ligoninei?

Gydymo įstaigoms neatlygintinai tiekiamų paramos prekių ir paslaugų apmokestinimas PVM

2020-05-26 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Bendrovės neatlygintinai teikiamos pervežimo paslaugos medikams, vežiojant juos į darbą ir namo dėl šalyje paskelbto karantino, būtų laikomos paslaugų suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti PVMĮ 8 str. prasme?

Pirkimo PVM atskaita, kai prekės duodamos nemokamai akcijos metu

2019-08-01 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Vykdydami akcijas, kurių metu nemokamai dalijamos įvairios prekės, mokesčių mokėtojai turi įvertinti jiems galinčias kilti PVM prievoles

Pagamintos produkcijos panaudojimas kokybės tyrimams atlikti

2019-06-04 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Bendrovė, siekdama užtikrinti, kad jos gaminama produkcija atitinka keliamus kokybės standartus, dalį produktų panaudoja bandymams ir kokybės tyrimams. Kokios to mokestinės pasekmės Bendrovei?