Prekių suvartojimas bei paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 str., 8 str.)

PVMĮ nuostatas dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti galite rasti ČIA

Situacijos

Darbuotojams suteiktos naudos apmokestinimo ypatumai

2021-06-07 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinama kompensacija darbuotojams už individualiai jiems pritaikytų akinių įsigijimą darbo funkcijoms atlikti?

Dovanų verslo partneriams traktavimas PVM tikslais

2021-05-26 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kada bendrovės, dovanojančios verslo partneriams dovanas, nuo tokių dovanų privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą pardavimo PVM?

Neatlygintinai teikiamų paslaugų, kuriomis siekiama pritraukti naujus klientus, traktavimas PVM tikslais

2020-09-30 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Jei naujiems klientams leidžiama laikinai pasinaudoti teikiamomis paslaugomis nemokamai, ar kiltų prievolė skaičiuoti pardavimo PVM dėl paslaugų suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti?

Nuomotojo ekstremalios situacijos metu nuomininkui suteiktos 100 proc. nuolaidos patalpų nuomos mokesčiui traktavimas PVM tikslais

2020-08-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla nuomotojams, kurie ekstremalios situacijos Lietuvoje metu nuomininkams suteikia 100 proc. nuolaidą patalpų nuomos mokesčiui ir kitiems su juo susijusiems kaštams?