Prekių persivežimas verslo tikslais (PVMĮ 5-1 str.)

Situacijos

Gamybos paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiu PVM tarifu yra apmokestinamos Lietuvos Bendrovių užsienio apmokestinamiesiems asmenims teikiamos gamybos paslaugos, kai produkcija yra gaminama iš kliento žaliavų?

Prekių, skirtų teikti paslaugoms, persivežimas į kitą ES valstybę narę bei vėlesnis tų prekių grąžinimas į Lietuvą

2021-02-14 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos bendrovėms, kurios prekes, skirtas teikti paslaugoms, persiveža į kitą ES valstybę narę?

Pirkėjo gražintų prekių tiekimas kitoje ES valstybėje narėje

2018-09-06 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Pasitaiko situacijų, kai pirkėjas grąžina prekes, esančias kitos ES valstybėje narėje, Lietuvos pardavėjui, kuris prekes, jų neatsigabendamas atgal į Lietuvą, parduoda kitam pirkėjui toje ES valstybėje narėje.

Tiekimo apmokestinimas PVM, kai prekės importuojamos kitoje ES valstybėje

2018-08-31 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos bendrovei, kuri prekes importuoja kitoje ES valstybėje?