Prekių (paslaugų) savikaina

Situacijos

PVM atskaita ir sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, kai grožio salonas teikia darbo vietų nuomos paslaugas

2021-05-19 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar grožio salonai, teikiantys darbo vietų nuomos paslaugas, gali atskaityti pirkimo PVM, patirtą įsigyjant grožio meistrų darbui reikalingas priemones, ir patirtas sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio tikslais?

Premijos už apyvartą apskaita pagal VAS

2020-10-05 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoma premija, gauta iš tiekėjo už įsigytų prekių kiekį?

Nebaigtų vykdyti sutarčių apskaita ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, sustabdžius projektą

2020-05-10 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokių veiksmų turi imtis Bendrovė, nusprendusi sustabdyti statybų projektą?

Pajamų pripažinimas taikant sąnaudų metodą pagal 15 TFAS

2020-03-26 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip paskaičiuojamos atliktų darbų pajamos, taikant sąnaudų metodą?

El. seminarai ir video apžvalgos